Provozovatelům vozů, s nimiž bude spáchán přestupek a nepodaří se dohledat skutečného pachatele, bude podle novely hrozit až desetitisícová pokuta. Trestné body udělovány v tomto případě nebudou. Přestupek bude muset být zaznamenán automatickým radarem.

Provozovatel nebude za přestupek odpovědný, pokud prokáže, že mu byl vůz odcizen, případně tehdy, když jej převádí na někoho jiného.

Sněmovnu před hlasováním nepřesvědčily ani argumenty senátorů ani varování některých poslanců, že novela obsahuje i věcné chyby.

Odpovědnost provozovatele je jinde běžná

Ministr dopravy Pavel Dobeš (VV) sněmovní podobu novely zákona obhajoval s poukazem na to, že množství přestupků zůstává kvůli výmluvám majitelů vozidel nepotrestáno. Připomínal i to, že odpovědnost provozovatele za vozidlo je běžná i v jiných evropských státech.

Senátoři se oproti tomu obávají, že přenesení odpovědnosti na provozovatele může být v rozporu s Ústavou.

Norma rovněž zvyšuje až na výjimky minimální věk pro řízení silných motocyklů na 24 let. Zamezí rovněž tomu, aby občané států EU měli více řidičských průkazů.

Novelu nyní dostane k podpisu prezident.