Pokud novela začne platit, studenti budou moci ve druhém povinném předmětu nadále volit mezi cizím jazykem a matematikou. Třetí předmět s možností volby mezi matematikou, občanským a společenskovědním základem a informatikou by byl zaveden ve školním roce 2012 a 2013.

Zavedení třetí povinné zkoušky by také znamenalo to, že povinnou druhou zkouškou bude cizí jazyk a nebude jej možné nahradit matematikou jako nyní. Na takovou změnu ale není podle předkladatelů řada škol už pro rok 2012 připravena, hlavně odborných. Ministr školství dokonce nedávno prohlásil, že by šlo o katastrofu.

Dobeš se bál o techniky a učně

Dobeš se přiklonil k dvouletému odkladu kvůli podpoře technických středních škol a učilišť, na nichž možnost zvolit matematiku a nematurovat z cizího jazyka prý byla pro mnoho studentů východiskem, jak zkoušku složit. Nyní se má jednat o dalších úpravách podoby státní maturity. Počítá se podle Dobeše s elektronickou maturitou, která bude mnohem levnější než současná papírová za 240 miliónů. Elektronická prý bude stát řádově miliony.

Předkladatelé návrhu na kratší fixaci současného stavu tvrdí, že se úpravy stihnou i za rok. Stejný názor má také Dobeš.

Jednotná maturitní zkouška se chystala 14 let, přišla celkem na 680 miliónů korun. Poprvé se konala letos. Neprospěla asi pětina studentů.