„Výuku v autoškolách, kterých je teď v Česku 2400, se snažíme zcela překopat. V praxi by to mělo vypadat tak, že žák nejprve absolvuje teoretickou část výuky a v autě se projede jen v areálu autoškoly. K jízdám v běžném provozu se dostane až po vykonání testů z pravidel,“ řekl Právu Martin Novák z tiskového odboru MD.

Pokud adept testy třikrát nezvládne, rozhodne o jeho dalším osudu psycholog. Na otázku, zda to není příliš tvrdé opatření, když člověk přece bývá při zkouškách nervózní, odpověděl Novák: „Pokud někdo trpí takovou mírou nervozity, že mu to znemožňuje správné vyplnění testu, pak za volant nepatří.“

Na dotaz, jak je příprava novely daleko, Novák sdělil: „Hotov je věcný záměr, který poputuje do meziresortního řízení. Pak ho ministr dopravy Pavel Dobeš (VV) předloží ke schválení vládě a parlamentu. Čeká nás tedy ještě dlouhý proces a nelze stihnout, aby novela nabyla účinnosti dříve než od 1. ledna 2014.“

Profesní sdružení autoškol novelu vítá. „Změna je potřeba a záměr MD jde správným směrem,“ řekl Hospodářským novinám, které o chystaných změnách informovaly jako první, předseda tohoto sdružení Zdeněk Hlavatý.

Jízdy jen ve městech s rušným provozem

Princip třikrát a dost má platit i pro zkoušku z praktické jízdy. Tu budou muset žáci autoškol vykonávat výhradně ve větších městech s rušným provozem, aby se důkladně prověřily jejich schopnosti. A zkušební komisaři, kterých je nyní celkem 800, už nebudou spadat pod obce, ale všichni se stanou členy Národní zkušební organizace, která má být k tomu účelu zřízena.

MD doufá, že se tak omezí korupce. Národní zkušební organizace bude totiž činnost komisařů kontrolovat a jednou za pět let je čeká školení a přezkoušení.

Pod dohledem kamer

Za důležité také MD považuje, aby průběh zkoušky z praktické jízdy byl pečlivě zdokumentován. Proto budou komisaři vybaveni kamerami i nahrávacím zařízením. „Už jsme to konzultovali s Úřadem pro ochranu osobních údajů a ten nemá vůči natáčení zkoušek připomínky. Požaduje jen, aby o tom byl zkoušený předem zpraven,“ řekl Právu Novák.

Zřízení a chod Národní zkušební organizace si vyžádá stovky miliónů korun. MD je přesvědčeno, že to půjde hradit i z peněz od Evropské unie. Pokud ovšem novela v navrhované podobě projde, kurzy v autoškolách ještě více podraží. Přitom už dnes se jejich cena zpravidla pohybuje od 5000 do 8000 korun.

Aktuální nabídku nových i ojetých vozů najdete na Sauto.cz.