„Nebudeme kázat vodu a pít víno. Dlouhodobě prosazujeme vyrovnané finance státu a nemůžeme tedy zavírat oči nad schodkem ve stranické pokladně. Prodejem Jánského vršku vymažeme kumulovanou ztrátu z minulých volebních kampaní,“ uvedl k prodeji sídla ekonomický expert strany Martin Kocourek.

Část financí bude věnována na další volební kampaně, uvedla strana v tiskovém prohlášení s tím, že mezitím budou uloženy ve správě bankovního domu.

PEM – INVEST je podle strany akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je gibraltarská společnost CALANTHA TRADING LIMITED. Vlastní hotely v Praze a ve Vysokých Tatrách.

ODS tak definitivně přesídlila do novostavby na pražské Pankráci.