"K vládnímu návrhu budeme mít stovky připomínek. Pokud jde o bodový systém, bude nutné odlišit přestupky vážného a velmi vážného charakteru od bagatelních, jako je například telefonování za jízdy," řekl v pátek Právu poslanec a exministr dopravy Martin Říman (ODS). Od ministra vnitra Stanislava Grosse budou poslanci ODS požadovat, aby jim předložil statistiku nehodovosti, z níž vyplyne podíl jednotlivých přestupků na smrtelných nehodách. "Bude jistě zajímavé, jaký podíl má na tom telefonování," prohlásil Říman. Jak zdůraznil, bodový sytém nemůže být postaven na dojmech, ale seriózním způsobem.

Odstranit nelogičnosti

V bodovém ocenění přestupků, tak jak ho navrhuje vláda, jsou podle poslanců nelogičnosti. Vždyť například za telefonování za jízdy s mobilem v ruce má řidič dostat čtyři trestné body a pokutu 2500 až 5000 korun, a při zopakování stejného prohřešku zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Zcela stejný postih je ale navrhován za ještě nebezpečnější přestupky - překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o dvacet a více kilometrů, nebo neumožnění chodci na přechodu nerušeně a bezpečně přejít vozovku.

Rovněž poslanec Miroslav Kapoun (ČSSD) proto očekává, že k vládní předloze novely bude ve Sněmovně mnoho pozměňovacích návrhů. "Nesporné však je, že postih neuzkázněných motoristů se musí zpřísnit. To, co se na českých silnicích děje, je neúnosné. Já sám jsem předevčírem kvůli pirátské jízdě řidiče autobusu přišel málem o život. Jestliže se vážných porušení pravidel silničního provozu dopouštějí i profesionálové, pak už nemůže být žádná mírnost. Chci dokonce navrhnout zavedení povinných psychologických testů pro řidiče," řekl včera Právu Kapoun.

Ministři měli také spoustu připomínek

Návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích prošel 21. ledna ve vládě až po dlouhé diskusi. Ani ministrům se totiž nelíbila výše trestných bodů za jednotlivé přestupky v chystaném bodovém systému. "Připomínek vznesli ministři mnoho. Popsal jsem dvě stránky, když jsem si je zapisoval. Nakonec se mi ale podařilo většinu z nich vysvětlit, takže do parlamentu jde návrh bodového systému i výše pokut beze změn," prozradil Právu ministr dopravy Milan Šimonovský, který je předkladatelem novely.

Že je však bodový systém potřeba v ČR zavést, na tom se ministři shodli, a podpoří to zřejmě i parlament. "Bodový systém je nutný. Vyřízení přestupku pak nebude pro řidiče jednorázovou záležitostí, ale bude se muset nad způsobem své jízdy dlouhodobě zamýšlet. Jde ovšem o to dosáhnout, aby to byl systém spravedlivý," zdůrazňuje Říman.

Zbavit policii výběru pokut

Za neúnosné ODS zejména považuje, aby policie dostala zpět právo odnímat motoristům na místě řidičské oprávnění. "Všichni víme, v jakém stavu policie nyní je," uvedl v té souvislosti Říman. Také Kapoun je přesvědčen, že ve Sněmovně dost těžko projde, aby policie mohla nadále vybírat v hotovosti od řidičů blokové pokuty.

Podle navrhu bodového systému přijde řidič po dosažení dvanácti trestných bodů automaticky o řidičský průkaz. Po roce nuceného odpočinku bude povinen absolvovat desetihodinové školení. Jestliže pak zvládne zkoušky, stejné jako pro klienty autoškol, dostane řidičák zpět. A jak se řidič dozví, jaký je stav jeho bodového konta? Příslušný správní úřad ho o tom bude písemně informovat.

"Povinností těchto úřadů bude vést registr řidičů, a body do něj zaznamenávat. Každý řidič se také bude moci kdykoli úřadu dotázat, jak na tom s body je," ujistil Šimonovský. Ministr nadále usiluje, aby novela zákona o provozu na pozemních komunikacích nabyla účinnosti 1. července. Připustil však, že tento termín bude vzhledem k složitosti projednávání už obtížné stihnout. Navíc musejí motoristé, policie i správní orgány dostat po schválení zákona nejméně dva měsíce na to, aby se na bodový systém i další změny mohli připravit.