Pojmenovávání nových i přejmenovávání stávajících veřejných prostranství v hlavním městě má na starosti Místopisná komise Rady hlavního města Prahy, které se nápad zamlouvá.

"Komise jednomyslně podporuje podnět Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové k připomenutí osmdesátého výročí narození Olgy Havlové pojmenováním některého veřejného prostranství na katastrálním území Žižkov po této osobnosti," konstatovali radní na svém červnovém zasedání.

"S ohledem na to, že výročí proběhne v srpnu 2013, nezabývá se komise zatím otázkou konkrétního veřejného prostranství, je si však vědoma toho, že tuto otázku bude nutno řešit s dostatečným předstihem," přislíbili radní.