Setkání neslo název "Hájové zelení, tak už jste sežraní aneb Šumavu si sežrat nedáme" a účastníci se na něm také podepisovali pod tzv. Modravskou výzvu. V té požadují, aby Petr Nečas a další politici osobně přispěli k urychlené stabilizaci poměrů v národním parku.

„Je to dvacet let handrkování, které vedlo k experimentování hrstky ekologických aktivistů, podporovaných částí politické a vědecké scény. Šumava současnosti není o ochraně panenské přírody ani kvalitním životě či rekreaci. Jde o největší mocenské zájmy všeho druhu. Jako obyvatelé a starousedlíci proto vyzýváme zástupce ochranářského křídla české vědy, aby začali zveřejňovat o stavu na Šumavě celou pravdu,“ řekl ve svém projevu před stovkami lidí starosta Modravy Antonín Schubert (nez.). Dále vyzýval i některá aktivistická sdružení, aby ustala ve svých, podle jeho slov laciných projevech. Schubert se dočkal velkého ohlasu a podpořila ho i celá řada transparentů v davu jako například: Šumavo, lásko, domove, My už tě strádat nedáme, nebo Děkujeme Bláhovi za ochranu brouka. „S přírodou by se nemělo beztrestně experimentovat. My jsme příliš dlouho mlčeli,“ dodal Schubert.

Stráský: tady už pomůže jen hlas veřejnosti

Happeningu se zúčastnil i ředitel NPŠ Jan Stráský, který však před svým projevem zdůraznil, že nemluví jako ředitel, ale především jako občan, který má Šumavu rád. „V situaci, v jaké jsme se ocitli, je veřejnost poslední nadějí, která může rozhodnout tento velký spor. Absolutně není možné, abychom očekávali, že se domluví naše vědecká fronta. Bude velmi složité, aby se domluvila naše politická reprezentace. Aby tomu tak nastalo alespoň z části, musí jasně slyšet stanovisko veřejnosti,“ konstatoval  Stráský.

Účastníci si také vyslechli projev, ve kterém je zprostředkovaně tajemník prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl ujišťoval jeho podporou současného vedení parku i zájmu obyvatel Šumavy.

Součástí setkání byla také divadelní parodická scénka, kterou pořadatelé secvičili a vzali si na mušku především ekologické aktivisty z hnutí Duha, ale také novináře, kteří informují o policejních zásazích proti aktivistům. Ve scénce byli vyhnáni místní obyvatelé ze šumavské chalupy dvěma aktivisty, kteří prý nejlépe vědí, co je ekologické a jak se má na Šumavě žít.

Po proslovech a divadelní scénce na parkovišti se všichni vydali na Modravskou horu, kde mohli spatřit holé paseky, jež tam zůstaly po hospodaření v minulých letech. „Je jasné, že kůrovec tady napáchal opravdu velké škody, a bylo to čistě tím, že se proti němu razantně nezasahovalo. Naprosto souhlasím s tím, co říkal pan starosta Schubert i s vedením národního parku. Proti kůrovci se musí zasahovat,“ sdělil Právu na Modravské hoře Roman Karpf, který přijel z Českých Žlebů.

Podobného mínění byla Hana Poučková z Prahy. „Šumavu navštěvujeme pravidelně a nechceme, aby umřela. Proti kůrovci by se mělo zasahovat a je dobře, že se vedení parku změnilo a snad se vše zlepší. Když přijdete k pramenům Vltavy, je naprosto patrné, jak se situace s kůrovcem rok od roku zhoršuje,“ zdůraznila Poučková.

Kromě Modravské výzvy podepisovali obyvatelé šumavských obcí i další účastníci setkání také petici za záchranu šumavské krajiny a během krátké chvíle napočítali pořadatelé přes tři sta podpisů na obou listinách. Celý průvod i s projevy na parkovišti trval přes dvě a půl hodiny a účastnici cestou neměli žádnou kolizi. Ekologičtí aktivisté tentokrát na Modravu nedorazili.

„Myslím si, že tento happening jasně potvrdil, že obyvatelům šumavských obcí v devadesáti procentech záleží na tom, co se na Šumavě děje. Rozhodně nechtějí sledovat mrtvý les a podporují zásah proti kůrovci. Toto setkání zároveň uzavřelo vše, co se dělo kolem nesmyslné blokády v lokalitě u Ptačího potoka. Ten les tady už nic nezachrání, ale všichni si uvědomují, že se dá včasným zásahem, celý proces zpomalit,“ zhodnotil happening starosta Modravy Schubert.