Chápu rozhořčení pana senátora, který evidentně ve svých znalostech o MDŽ zamrzl v době před 15 a více lety. Ano, tento svátek byl v dobách reálného socialismu pojímán jako den, kdy muži nosili ženám dárky a květiny, tedy jakýsi socialistický Valentýn křížený se zapovězeným Dnem matek. Chtít zařazení něčeho takového mezi významné dny je samozřejmě nesmysl. Jenže MDŽ není o rozdávání rudých karafiátů a kdyby pan Pavlata někdy pobýval 8. března třeba v západní Evropě, zjistil by, že tento den jsou média plná témat souvisejících s postavením žen ve společnosti. Jedná se totiž o svátek lidskoprávní, připomínající úsilí žen za dosažení rovného postavení s muži.

Je důležité si připomínat, že rovnost obou pohlaví je i v Evropě poměrně mladou záležitostí: řada států například přiznala ženám volební právo až po druhé světové válce (poslední kanton ve Švýcarsku v roce 1991!), na univerzitě v Cambridge se první žena směla zúčastnit promoce až v roce 1945...

Ženy tvoří více než polovinu obyvatel této planety. Když pomineme skutečnost, že i ve vyspělých státech euroamerické civilizace stále řada nerovností přetrvává a je nutné na ně upozorňovat, je tento den významný kvůli solidaritě se ženami ze zemí, kde jsou stále v postavení zcela nerovnoprávném a jejich hodnota ve společnosti je nesrovnatelně nižší než hodnota muže. A to pouze proto, že se narodily s "horším" pohlavím.

Například v roce 2000 byl evropský MDŽ věnován solidaritě s ženami v Afghánistánu - v době, kdy jim svět ještě vůbec nevěnoval pozornost, byly ženské organizace první a jediné, kdo na jejich zoufalou situaci upozorňoval.

Senátor Palata vidí jako důkaz "bolševizace" MDŽ i to, že jej za významný den uznala v 70. letech OSN. Jenomže 8. březen se mj. také každoročně připomíná v rámci struktur Evropské unie. A Madeleine Albrightová ho považuje za natolik významný, že se o něm zmiňuje ve svých nedávno vydaných pamětech (a ji z náklonnosti ke komunismu může někdo obviňovat jen stěží).

Ještě vám tento svátek připadá odporný a nedůležitý?

(Autorka pracuje v Centru pro Gender Studies)

PRÁVO 24. ledna 2004