„Článek redaktora Jindřicha Gintera (Novinky.cz a Právo) pod názvem Nad Českem se vznáší hrozba další arbitráže, tentokrát kvůli odpadům v první části celkem trefně popisuje situaci, kdy různé zájmové skupiny zneužívají přirozené starosti lidí o své nejbližší životní prostředí. Bohužel teď máme sami možnost se přesvědčit, že je velmi snadné zavádějícími a někdy i lživými informacemi rozpoutat až hysterii,“ napsala Právu mluvčí SITA CZ Kateřina Kodadová.

ČTĚTE TAKÉ: Nad Českem se vznáší hrozba další arbitráže, tentokrát kvůli odpadům

Zároveň připustila, že do Nových Spořic chce firma převážet použitý olej, staré zářivky, zbytky barev nebo vybité baterie a další povolené nebezpečné odpady.

Mezi lidmi však vyvolává obavy to, že plánovaný sklad se nachází jen pár desítek metrů od chráněné krajinné oblasti, a tak se na stránkách proti skladu už podepsalo přes 3 500 lidí.

„Zmíněné odpady odtud nejpozději do čtrnácti dnů odvezeme jako druhotnou surovinu k dalšímu využití nebo jako odpad k odstranění na tzv. koncovém zařízení, což je zpravidla skládka nebo spalovna v našem vlastnictví. Za sedm let působení v Chomutově jsme nedostali ani jednu pokutu od orgánů státní správy a nezaznamenali ani jednu stížnost na naše působení,“ napsala Právu SITA CZ, která zdůraznila, že v žádném případě nevozí do areálu nyní odpad, protože k tomu momentálně nemá povolení.

„V souladu s dohodami, které jsme učinili s občany Nových Spořic, a v duchu platné legislativy čekáme na stanovisko krajského úřadu, který zastřešuje proces EIA, tedy environmentálního posouzení záměru. Navíc nás opakovaně kontrolovala Česká inspekce životního prostředí,“ zdůraznila Kodadová.

V areálu jsou teď podle ní pouze prázdné kontejnery, s tím, že firma po zveřejnění článku v Právu a na Novinkách.cz zve všechny zájemce kdykoli k prohlídce areálu a jiných jejích provozů.