„Chceme vést o návrhu celonárodní diskusi a oficiálně návrh předáme i vládním stranám,“ řekl Právu ve čtvrtek Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD.

Dosud se v nemocnici platí poplatek 60 korun. Vládní koalice ho chce zvýšit na sto korun. ČSSD nemá stanoveno, kolik by poplatek za stravu mohl být.

„Umíme si představit, že v různých nemocnicích by to bylo různě, protože by se platilo určité procento z nákladů, které mají nemocnice na stravu. Někde je to 120, jinde i 160 korun,“ prohlásil stínový ministr zdravotnictví ČSSD David Rath. Tento příspěvek by byl ale omezen asi na 30 dní hospitalizace v roce. Co by bylo nad, už by plně hradila zdravotní pojišťovna. Dosud se 60 korun platí všechny dny v roce.

Rath by nebyl ani proti možnosti, že platbu by nehradil člověk, kterému by jídlo nosili příbuzní z domova, nebo si ho nechal posílat z restaurace.

Pojistné by se mohlo zvýšit

ČSSD, jak řekl Rath, se nebrání ani diskusi o zvýšení odvodu na zdravotní pojištění, pokud bude nedostatek peněz na zdravotnictví. Už dříve Rath prohlásil, že by to mohlo být třeba o půl procenta. Zároveň soc.dem. by ráda zrušila stropy při platbě pojištění, které zvýhodňují vysoko příjmové skupiny a „snižují míru solidarity v systému“. Tím by se získaly dvě miliardy korun ročně.

 Další návrhy ČSSD
Udržet základní síť nemocnic pod veřejnou kontrolou, zabránit privatizaci nemocnic a vybudovat systém veřejných neziskových nemocnic.
Zvýšit měřitelnou kvalitu poskytované péče.
Zvýšit platy zdravotníků a pravidelně valorizovat příspěvek státu za státní pojištěnce.
Zvýšit hrubý domácí produkt, který jde do zdravotnictví ze současných sedmi na deset procent.
Rozvinout preventivní programy.

Podle ČSSD by ideálně měla být pouze jedna zdravotní pojišťovna, ale reálnější je, že by byly dvě. Jednu by ovládal stát a druhá by byla jako zaměstnanecká. Ta první by pojišťovala až osm miliónů lidí, druhá zbytek. Náklady na provoz zdravotních pojišťoven by tak podle Ratha výrazně klesly, a uspořily by se nejméně tři miliardy.

Spoluúčast by měla být nižší

ČSSD chce rovněž snížit spoluúčast pacientů. Ta je dnes 17 procent, vládní koalice chce, aby se zvýšila na 25 procent, ale ČSSD ji chce snížit na 15 procent. Také odmítá rozdělení péče na standard a nadstandard, a pokud tento návrh vládní koalice projde, obrátí se, jak řekl Sobotka, na Ústavní soud.

ČSSD má v plánu, pokud v příštích volbách se stane vládní stranou, zrušit poplatky za návštěvu lékaře, za recept a návštěvu lékařské pohotovosti.  Dále chce odstranit chaos ve stanovení úhrad cen a doplatků za léky.

„Zavedeme pravidlo, že za stejný účinek léku bude ze zdravotního pojištění placena jeho stejná úhrada. V každé kategorii pak bude na trhu lék bez doplatku. Dnes to není,“ uvedl Rath.