Materiál ministerstva zdravotnictví s doporučením pro zdravotní pojišťovny ve středu vláda schválila.

Nyní mají bezplatné očkování senioři nad 65 let a pacienti s vybranými obtížemi, včetně dětských. Rozšířením úhrady na celou dospělou populaci chce vláda podpořit zájem o očkování a zvýšit počty těch, kdo se budou chránit. Každý rok zemře v Česku v souvislosti s chřipkou 1500 až 2000 lidí. Většinou jde o starší nebo vážně nemocné lidi.

Při chřipkové epidemii v ČR onemocní deset až 30 procent populace. Podle evropských doporučení by do sezony 2014/2015 mělo být dosaženo stavu, kdy tři čtvrtiny starší generace budou chráněny očkováním. V kategorii nad 65 let není v ČR očkována ani polovina.

Členské státy mají podle doporučení Rady EU zvýšit informovanost zdravotnických pracovníků a laické veřejnosti o nezastupitelném významu očkování proti sezónní chřipce.

Pojišťovny zatím potřebným plně hradí jen Fluriax

Podle platné právní úpravy je od 1. ledna 2010 hrazena očkovací látka proti sezonní chřipce z veřejného zdravotního pojištění lidem nad 65 let a pacientům po chirurgickém odstranění sleziny, po transplantaci krvetvorných buněk, pacientům se závažným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin a diabetikům, pacientům léčeben dlouhodobě nemocných, obyvatelům domovů pro seniory či domovů pro osoby se zdravotním postižením a domovů se zvláštním režimem, kde jsou například lidé s demencí. Očkování je dobrovolné.

Chřipkové vakcíny uhradí zdravotní pojišťovna do výše nejlevnější vakcíny. Plně hrazenou vakcínou z pojištění pro tuto sezonu je Fluarix, kde byla s výrobcem dohodnuta nejvyšší cena 133 korun.

Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti
O očkování proti sezonní chřipce je dlouhodobě malý zájem. V průměru se dává očkovat sedm procent obyvatel, což je třikrát méně než evropský průměr. V některých zemích se dává očkovat pětina až čtvrtina lidí. V uplynulé sezoně se dalo očkovat v Česku jen něco přes pět procent obyvatel.
K nezájmu podle zprávy ministerstva zdravotnictví pro vládu přispěla kritika očkování ze strany lékařů i politiků v sezoně 2009/2010, kdy svět zasáhl nový pandemický virus takzvané prasečí chřipky. Zpráva mluví o postpandemickém syndromu, populace prý nedůvěřuje pandemické vakcíně.
Národní akční plán apeluje na lékaře, zejména praktiky, kteří nejčastěji očkují, aby zajistili včas a v potřebném množství vakcínu proti chřipce pro své pacienty. Řada lidí si prý neuvědomuje vážné zdravotní důsledky onemocnění chřipkou a vakcinaci odmítají. V sezóně 2010/2011 bylo v Česku k 15. dubnu hlášeno 164 klinicky závažných případů chřipky A(H1N1), které si vyžádaly intenzivní péči, z nich 41 pacientů zemřelo. Snahou ministerstva je zvýšit také počty očkovaných zdravotníků.
Národní akční plán se zaměřuje i na zmapování důvodů, které vedou k odmítnutí očkování, na podporu vzdělávání i odborné přípravy, včetně výměny informací o chřipce a o významu očkování proti ní.