Většina Čechů je se svou prací spokojena, velmi spokojených či spíše spokojených je 57 procent lidí. Velkou část, 38 procent, tvoří skupina lidí, která je napůl spokojena, napůl nespokojena. Pouze čtyři procenta respondentů uvedla, že jsou spíše nespokojena, a jedno procento je velmi nespokojeno.

Z dlouhodobého hlediska se letos spokojenost lidí se svou prací snížila, o něco méně spokojených pracovníků, 53 procent, bylo v roce 2007. S nástupem krize se počet spokojených zvedl a při jejím vrcholu v roce 2009 deklarovalo spokojenost 67 procent osob.

Jste spokojen se svým zaměstnáním? (v procentech)
 Velmi Spíše AnoTak napůlSpíše neVůbec
200620462950
200710434061
200813512961
200920472841
201114433841
Zdroj: CVVM

Souvisí to zřejmě i s poklesem zaměstnanosti během krize, kdy si lidé své práce mohli více vážit. Nutnost propouštět mohla také vést zaměstnavatele, aby se zbavovali spíše nespokojených zaměstnanců.

Mezi podnikateli a živnostníky je 73 procent lidí spokojených se svou prací, mezi vedoucími a vyššími odborníky jich je 80 procent. Z řad kvalifikovaného dělnictva si svou práci pochvaluje 49 procent lidí, u dělníků bez kvalifikace jich je ovšem podstatně méně, a to 37 procent. V této sortě je také nejvíce nespokojených pracovníků, 11 procent. U ostatních profesí je spokojeno 55 procent lidí.

Jste spokojeni se svým zaměstnáním? (v procentech)
 Velmi Spíše AnoTak napůlSpíše neVůbec
Podnikatel, živnostník31422530
Vedoucí, vyšší odborníci30502000
Kvalifikovaní dělníci 6434650
Nekvalifikovaní dělníci4335392
Ostatní nedělnické profese 1144405
1
Zdroj: CVVM