Ústavní soudci, jichž se  změna netýká, konstatovali, že na jedné straně se hovoří o potřebě úspor, na straně druhé však dochází "ke zvyšování platů ve veřejné správě, resp. k jejich nesnižování."

"Poukázal (ÚS, pozn. red.) přitom na informace o platech, resp. osobních ohodnocení a odměnách poskytovaných vysokým státním úředníkům u ústředních orgánů státní správy," uvedla mluvčí ÚS Jana Pelcová.

Soudci rovněž uvedli, že nálezy ÚS  "nejsou ze strany výkonné a zákonodárné moci respektovány".

ÚS se podobně vyslovil již v minulosti

Ústavní soud se již v minulosti několikrát vyslovil proti snižování platů soudců. Zákonodárci při poslední změně podle městského soudu starší nálezy ignorovali, dokonce se proti případnému zásahu Ústavního soudu pojistili tím, že kromě dočasného poklesu platové základny ještě natrvalo snížili výpočtový koeficient.

Platová základna, od které se mzdy odvozují na základě funkcí a odpracovaných let, se podle zákona pro letošní rok snížila o pět procent na 54 005 korun. Pro následující tři roky má činit 56 849 korun.

Poté by se měly soudcovské platy trvale vypočítávat podle sníženého koeficientu, jímž se násobí průměrný plat státních zaměstnanců z předminulého kalendářního roku. Zatímco podle bývalé zákonné úpravy by soudcovské platy měly být trojnásobné, od ledna 2015 půjde jen o 2,5násobek.