Čtyřiadvacet senátorů vyzvalo premiéra Nečase, aby se zasadil o odvolání pana Bátory. Co premiérovi jako poradce k tomu řeknete?

Jsem poradcem pro lidská práva a zahraniční politiku, a když se bavíme, tak o věcných, profesionálních a politických pozicích. Pokud jde o pana Bátoru, jeho setrvání je plně v kompetenci ministra školství. Myslím si, že by ale měl být posuzován podle svých skutků, které vykonal v tomto postu. Pokud udělá něco špatného, měl by být odvolán. Ale není mi známo, že by se jeho kritici vymezovali proti jeho činnosti na ministerstvu.

Bátora je personálním ředitelem na školství a zároveň předsedou Akce D.O.S.T. Myslíte si, že jsou obě funkce slučitelné?

Pana Bátoru lze kdykoli kritizovat za jakékoli jeho názory. Nyní je státní úředník a myslím si, že jeho kritikům vadí především to, ne, že je to občan Bátora, který má názory, ale to, že je státním úředníkem. Měl by být ale poměřován jeho výkon ve funkci. Na pana Bátoru jsou najednou vznášena mnohem přísnější kritéria, než jsou na jakéhokoliv jiného úředníka. A to není správné. Pan Bátora je zároveň občan, který má politické názory a ty demonstruje na veřejnosti stejně jako jiní občané.

Pokud vím, tak jeden z hlavních organizátorů Prague Pride je Czeslaw Walek, který byl vedoucím sekce lidských práv na Úřadu vlády, měl tedy ve státní správě nesrovnatelnou pozici s panem Bátorou. Nad tím se ale nikdo nepozastavuje a každý to považuje za normální. Také to považuji za normální.

O Bátorovi se uvažovalo, že by mohl být náměstek, proti tomu se ale ostře postavil premiér. Není to v rozporu s tím, co nyní tvrdíte?

Nevidím v tom rozpor, protože v rámci české politické tradice je funkce náměstka i politická. Problém ministra Dobeše předtím, než chtěl pana Bátoru za náměstka jmenovat, bylo, že to nepředjednal jak s premiérem, tak s koaličními stranami. Je také známo, že chtěl odvolat náměstkyni za ODS, což samozřejmě premiér považoval za problematické.

Bátorův D.O.S.T. se připojí k sobotnímu pochodu pro rodinu, který proběhne paralelně s průvodem Prague Pride, aby dal najevo nesouhlas s výstřelky politické korektnosti a propagandou homosexualismu. Zúčastníte se také pochodu pro rodinu?

Budu na Slovensku, takže už jenom z tohoto důvodu se ho nezúčastním. Ale nejsem stoupencem manifestací. Argumentovat se má spíš slovem a písmem než akcí v ulicích, ale v ČR máme svobodu shromažďování, takže jakákoliv skupina občanů má právo demonstrovat své přesvědčení – ať už Prague Pride, nebo pochod za rodinu.

Vicekancléř Petr Hájek označil homosexuály za devianty. Sdílíte s ním tento názor?

Používat toto slovo ve veřejné diskusi je kontraproduktivní a není to příliš zdvořilé. Nicméně v pluralitní svobodné společnosti je přípustné, aby lidé měli na homosexuální jednání velice různé názory – od názoru, že to je něco naprosto báječné a přijatelné, po názor, že to je nemravné.

Pokud někteří občané vnímají homosexuální jednání za takto nepřijatelné, mají ve svobodné společnosti právo na svobodu projevu. Nejsem žádným stoupencem vegetariánství, ale pokud náhodou nějaký vegetarián považuje ostatní, kteří někdy pojídáme maso, za devianty v tomto smyslu, má plné právo nás za devianty označit.

Co si myslíte o tom, že záštitu nad festivalem převzal i pražský primátor?

V tom vidím veliký problém. Primátor udělal chybu, jelikož sexuální identita nebo sexuální praktiky jsou soukromou záležitostí každého dospělého člověka a jejich politizace je nesprávná. Je tady trend u některých homosexuálních politických aktivistů dělat z lidské sexuality věc veřejnou. To mi přijde trapné a nepovažuji to za správné. Primátor se k tomuto trendu politizace připojil. Jeho gesto by bylo správné a heroické tehdy, kdyby u nás homosexuální občané byli perzekuovanou menšinou, ale tak to není.