O budoucnosti projektu má rozhodnout vláda. Novák zdůraznil, že projekt dostal jeho resort do správy po zrušení ministerstva informatiky, které ho původně mělo v gesci. Ministerstvo vnitra však nedostalo na projekt prostředky.

Čtěte také: Internet poskytovaný zdarma v knihovnách má padnout za oběť úsporám

„Předložili jsme proto k připomínkám návrh vládního materiálu, jehož smyslem bylo vyvolat na platformě vlády diskuzi o aktualizaci tohoto projektu včetně jeho budoucího financování. Například cena některých přípojek dosahuje až několikanásobku toho, za kolik se dá běžně internet pořídit. To není ani efektivní, ani smysluplné. Záměrem MV však rozhodně není klást veřejnosti jakékoliv překážky k přístupu k internetu, a tedy k informacím,“ uvedl v tiskové zprávě Kubice.

Podle Kubiceho sto miliónu na provoz internetu v knihovnách ministerstvu chybí a krom toho takové úkoly věcně nespadají pod jeho působnost. Částečně přistoupil také na výhrady knihovníků a problematiky se nyní ujalo ministerstvo kultury, které ve spolupráci s Národní knihovnou má najít možnosti, jak provozovat internet efektivněji. K diskuzi byl údajně i Svaz knihovníků a informačních pracovníků přizván.