„Jsme v situaci, kdy hrozí další finanční propad díky možným penalizacím z nesplacených závazků. Nemůžeme tyto problémy stále hrnout před sebou a tvářit se, že je vyřešíme v dalších letech,“ uvedl ministr. „Náklady na provoz ICT a projekty eGovernmentu byly redukovány na nejnižší možné minimum, přesto výraznějších úspor díky existujícím smluvním závazkům lze dosáhnout obtížně,“ podotkl Kubice.

Rozpočtový deficit na příští rok vyčíslilo vnitro na 1,852 miliardy korun oproti letošnímu roku. Policie má přijít o 1,374 miliardy, hasiči o 306 miliónů korun a u ministerstva a jím zřizovaných organizací půjde o škrty ve výši 172 miliónů korun.

„Úsporná opatření se nesmí projevit dalším snižováním platů policistů a občanských zaměstnanců. V současné době jsme nuceni analyzovat dopady snižování rozpočtu na činnost policie,“ řekl policejní prezident Petr Lessy, který je odhodlán s vedením resortu o rozpočtu nadále vyjednávat. „Jeho definitivní podoba bude hotová 10. srpna,“ řekl Právu Lessy.

„Budeme muset v rámci investičních prostředků více využít financování z evropských fondů, v oblasti provozních a mzdových nákladů téměř žádné další rezervy nemáme,“ uzavřel jednání generální ředitel hasičů Miroslav Štěpán.

Rostou výdaje na výsluhy i odchodné

Ministerstvu vnitra rostou dlouhodobě platby za důchody a ostatní sociální dávky, zejména výsluhy a odchodné. Návrh výdajové části rozpočtu předložený Ministerstvu vnitra Ministerstvem financí počítá v roce 2012 s navýšením právě v této položce výdajů.

Spolu s prostředky na výzkum a vývoj jde o nárůst oproti letošnímu roku celkem o 820 miliónů korun. Ve svém celkovém součtu je však oproti letošnímu roku rozpočet kapitoly vnitra navýšen pouze o 393 775 tis. Kč. Zbývajících 426 102 tis. Kč je v návrhu v porovnání s letoškem kráceno v oblasti rozpočtu určené na provozní výdaje a investice.