Stejný růst se zopakuje zopakuje k 1. lednu 2006. To znamená, že za rok a čtyři měsíce nájmy vyskočí proti současnému stavu o 33 procent. Sobotka minulý týden navrhl interval pro trojí zvyšování delší - od 1. září 2004 do 1. září 2006.

Už to bylo mimořádně tvrdé, teď je celá operace ještě krutější. Lidé se sotva vzpamatují z dopadů, které nám přinese vstup do Evropské unie, a už je čekají další rány jdoucí těsně po sobě. Nejhorší na celé věci je, že sociálně slabší lidé nemohou čekat žádnou pomoc od státu. Jako kompenzace se pro ně nepřipravuje zhola nic. Dostanou dávky stejné, jako kdyby se nájmy nezvýšily.

Jedině obce, budou-li mít vůli a peníze, by něco mohly nejpotřebnějším přidat. Na to ovšem nikdo spoléhat nemůže. Jedinou šancí pro nájemníky je nyní už jenom Sněmovna. Ale velmi nejistou. I když se podle mého v řadách soc. dem. může najít někdo, kdo nakonec ruku pro tak špatné řešení spolu se všemi komunisty nezvedne, nejistá je ODS.

Podle ní jde sice o nesystémový návrh, ale to jí nemusí zabránit, aby alespoň několik jejích poslanců nezajistilo hladké schválení návrhu. Už proto, aby uškodila soc. dem. Chaotické, drsné a plošné zvýšení činží bez ohledu na situace té které obce bude totiž ve volbách v roce 2006 mnohem pádnější argument pro řadu voličů než tisíce billboardů.

PRÁVO 22. ledna