Počet bodovaných přestupků se kvůli zjednodušení systému zredukuje ze současných 44 na 27.

Platit už nebude tříbodový trest za alkohol do 0,3 promile, za vyšší množství alkoholu bude hrozit sedmibodový trest. Nulová tolerance k alkoholu ale zůstává stejně jako zákaz řízení od šesti do 12 měsíců. Za řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo drogy bude moci být uložena pokuta od 2500 do 20 000 korun.

Za mírné překročení rychlosti bude jen pokuta

Zrušeny budou jednobodové tresty, přísnější postih bude hrozit naopak za přestupky proti životu a zdraví, například za nepřipoutání se bezpečnostními pásy a za ohrožování dalších účastníků silničního provozu.

Přidělení bodů nebude nově hrozit ani za překročení povolené rychlosti v obci nejvýše o pět kilometrů v hodině, mimo obec o deset kilometrů za hodinu. Řidič i za to ale bude moci dostat pokutu od 1500 do 2500 korun.

 

FOTO: Jiří Bednář, Právo

Nově bude hrozit odebrání pěti bodů místo tří za ohrožení jiného řidiče při předjíždění. Nepřipoutání bezpečnostními pásy má být trestáno čtyřmi body u dětí, u dospělého třemi body. Nyní za oboje hrozí dva body. Dva body místo tří budou postihem za držení telefonu při jízdě. Zrušeny budou bodové tresty za nerozsvícená světla nebo za nerespektování příkazové značky. Novela zavádí společné přestupkové řízení, v němž pokuty budou hrozit za každý přestupek, ale ztráta bodů jen za ten nejzávažnější.

Povinné nošení reflexní vesty

Norma také ruší limit 100 000 korun pro rozlišení bodového trestání za způsobení dopravní nehody. Nově bude platit pouze sedmibodový trest za způsobení dopravní nehody s úmrtím nebo těžkým zraněním, nikoli už za neohlášení dopravní nehody policistovi. Tříbodový trest za způsobení škody nižšího rozsahu nebo nesepsání protokolu o nehodě novela ruší. Zákon rovněž umožňuje policii zadržet na 48 hodin vozidlo, které by se účastnilo tajného závodu při běžném provozu. Řidiči budou muset mít na sobě reflexní vestu při zastavení mimo obec a budou muset podstoupit psychologické vyšetření před vrácením zabaveného řidičského průkazu.

 

FOTO: fotobanka Profimedia

Novela také zavádí mezinárodní označení pro invalidy podle druhu postižení a zpřísňuje podmínky pro vydání parkovacího průkazu pro osoby tělesně postižené. Počítá mimo jiné i s tím, že zimní pneumatiky budou v podstatě povinné od listopadu do března.