"Nové prostředí bude poskytovat nesrovnatelně lepší a důstojnější podmínky pro nemocné, ale i studenty a personál. Výrazně se zkrátí čekací doby na operace," řekl Právu docent Jan Tošovský, přednosta kliniky.

Součástí kliniky jsou čtyři ambulance, 39 lůžek standardní klinické péče ve dvou odděleních, 22 lůžek pooperační intenzivní péče, 5 operačních sálů, centrální sterilizace a pracoviště se stacionárním rentgenovým přístrojem.

"Vybavení je zčásti nové, zčásti stávající. Stále ještě platí, že některé prvky vyžadují obnovení nebo modernizaci. Týká se to hlavně pooperační intenzivní péče a provozu na operačních sálech," dodal přednosta. Informoval, že první pacienti zde budou operováni v druhém týdnu v únoru. Klinika se nyní bude stěhovat z provizorních prostor, kde až dosud působila.

Pacienti budou nejen z Prahy

Nově rekonstruovaná klinika bude přijímat pacienty z Prahy, Středočeského kraje a některé diagnózy i z celé republiky. Už dříve se totiž profilovala ve specializovanou kliniku na chirurgii srdce a cév. "Není to však pro naši nemocnici nic nového, protože operace srdce se zde provádějí od roku 1955 a například první aortokoronární bypass byl proveden právě zde před 33 lety jako vůbec první výkon tohoto druhu v našem státě," říká primář kliniky doktor Jan Táborský.

Zastupující ředitel nemocnice doktor Pavel Horák uvedl, že vynaložené peníze na rekonstrukci plně odpovídají závažnosti kardiovaskulárních chorob. "I přes pokrok v prevenci, diagnostice a možnostech léčby, se podíl zemřelých na srdeční a cévní choroby nesnižuje. Stále platí, že 56 procent úmrtí je způsobeno právě těmito chorobami," řekl Horák. Podle něj i přednosty Tošovského nově rekonstruovaná klinika bude poskytovat úroveň medicíny, která odpovídá medicíně ve vyspělých evropských zemích.