Soud dal zapravdu žalobkyni a uznal, že Čunek šířil o Urbanové urážlivé výroky, ve kterých ji například hodnotil jako ženu, která za peníze prodává své tělo. Mimo jiné ji označil za lhářku.

„Žalovaný si musel být vědom, jakým způsobem budou jeho výroky šířeny a jaký budou mít dopad,“ konstatovala soudkyně Radmila Baďurová. Ve svém rozsudku Čunkovi navíc výslovně zakázala, aby se nadále zdržel označování Urbanové za lhářku.

Urbanová si spletla čas jednání

Rozhodnutí soudu předcházel drobný incident. Na zahájení jednání se ve 13 hodin nedostavila ani Urbanová, ani její advokátka, a tak soudkyně pokračovala v jednání bez jejich přítomnosti. O přestávce před rozsudkem však vyšlo najevo, že obě ženy čekají na chodbě, protože si o půl hodiny popletly začátek jednání. Soudkyně tedy umožnila advokátce Kláře Veselé-Samkové pronést ještě závěrečnou řeč. Ta ve velmi plamenném projevu zopakovala své argumenty, které zazněly již dříve.

Marcela Urbanová u soudu

Marcela Urbanová u soudu

FOTO: Aleš Honus, Právo

Urbanová má Čunkovi za zlé zejména to, že z ní svými výroky učinil lhářku a že ji opakovaně veřejně urážel a ponižoval. „Pan Čunek využil každé příležitosti, aby veřejně očernil mou klientku. Nazvala bych to mediální šikanou. Paní Urbanová se stala úhelným kamenem jeho politické kampaně. Ve svých difamujících výrocích pokračuje dosud,“ řekla u soudu advokátka s tím, že permanentní Čunkova očerňovací kampaň se negativně projevila i na zdraví její klientky.

Čunek se dle advokáta pouze bránil

Čunkův advokát u soudu naopak tvrdil, že žaloba Urbanové je neopodstatněná. „Bylo prokázáno, že některé žalované výroky pan Čunek nepronesl. Ty, které pronesl, jsou pravdivé a mají reálný základ. Byly zcela přiměřené a přijatelné. Jejich cílem nebylo jakkoliv hanobit nebo zneuctít žalobkyni, ale šlo o výroky, jimiž reagoval na situaci, která se kolem jeho osoby rozpoutala. Výroky byly určitou obrannou reakcí,“ tvrdil Čunkův advokát Radek Závodný.

Předmětem žaloby byly Čunkovy výroky, které zazněly v různých médiích, ale například i na parlamentní půdě. „Paní Urbanová byla do jisté doby soukromou osobou, která se nikdy veřejně neprojevovala. Byla to zaměstnankyně radnice, která měla svůj soukromý život. Dnes je z ní zásluhou pana Čunka mediálně známá osoba po celé republice a jedná se o nevratný stav. Aby se mohla znovu stát soukromou osobou, musela by emigrovat,“ dodala Veselá-Samková.