Většina ze zhruba dvacítky odpůrců kácení opustila vyznačené těžební prostory dobrovolně. Několik jich museli policisté vyvést. „Čtyři aktivisté, kteří opakovaně nedbali výzev k opuštění prostoru a kladli odpor, byli vyvedeni v poutech a odvezeni na obvodní oddělení pro podezření ze spáchání přestupku proti lesnímu zákonu. Pohybovali se neoprávněně ve značených místech, kde mohlo dojít k ohrožení zdraví či života,“ řekla Právu mluvčí klatovské policie Dana Ladmanová.

Poznamenala, že antikonfliktnímu týmu se podařilo s velkým úsilím přesvědčit k opuštění těžebních prostorů i ženu s malým, možná ročním dítětem na zádech.

U Modravy zahájilo práci asi čtyřicet těžařů a patnáct loupačů kůry. Kácení probíhá současně na několika oddělených značených místech. Aktivisté se postupně přesunují z místa na místo, takže situace je velmi nepřehledná.

Předběžné opatření není pravomocné, takže se jím řídit nemusíme. Pokračovat v blokádě budeme i nadále. Zítra mají přijet posily.mluvčí blokády

Klatovskou policii přivolali k Ptačímu potoku už ráno téměř současně aktivisté, kteří zde těžbu blokují od 15. července, i těžaři, jimž odpůrci bránili v práci. „Těžba začala a zřejmě i bude pokračovat za asistence policie. Aktivisté totiž chtějí v blokádě pokračovat, a to přestože jim ukončení blokády nařídil klatovský okresní soud předběžným opatřením.

„Podle něho se má Hnutí Duha zdržet jakéhokoliv organizování pohybu, pobytu a jiné činnosti fyzických osob v lesích parku,“ zdůraznil mluvčí správy šumavského národního parku Pavel Pechoušek.

Policisté připravení na místě blokády v lesích Na Ztraceném.

Policisté připravení na místě blokády v lesích Na Ztraceném.

FOTO: Petr Pokorný, Právo

„Předběžné opatření není pravomocné, takže se jím řídit nemusíme. Pokračovat v blokádě budeme i nadále. Zítra mají přijet posily,“ prohlásil mluvčí blokády Mojmír Vlašín s tím, že ke stromům se přivazovat nebudou, jelikož to jsou již zastaralé metody. Aktivisté se nehlásí k Hnutí Duha a tvrdí, že jsou fyzickými osobami, na něž se předběžné opatření určené Duze nevztahuje. Park ale tvrdí, že zákaz pohybu ve vyznačených místech určených k těžbě platí pro kohokoli nepovolaného.

Nezměněná situace tak pravděpodobně potrvá ještě dlouho. „V těžbě budeme pokračovat podle zákona. Nasazeno je zde pět těžařských firem. Pokud půjdou práce plynule bez omezení, potrvají přibližně patnáct dnů,“ poznamenal Pechoušek.

"Policie chrání zloděje"

Proti zásahu policie se ohradila Strana zelných. "Policie má zatýkat dřevorubce, a ne ty, kteří se snaží porušování zákona zabránit. Je naprosto absurdní, aby v právním státě zasáhla policie proti těm, kdo na protizákonné jednání upozorňují. Policie tak vlastně chrání zloděje a zatýká okradeného," prohlásil předseda zelených Ondřej Liška.

"Ať ministr vnitra Kubice vysvětlí, zdali si takto představuje právní stát a ochranu zákona policií," dodal Liška.

Ředitel parku Jan Stráský už dříve řekl, že aktivisté porušují zákon o ochraně přírody a krajiny. Blokáda je podle něj hromadná organizovaná akce. Na ni ale nemají udělenou výjimku ze zákona. Za to prý jednotlivým aktivistům hrozí pokuta až 50 000 korun.

Inspekce proti kácení nezasáhne

Podle starosty Modravy Antonína Schuberta (nez.) jde Hnutí Duha potažmo Straně zelených, jejíž zástupci včetně předsedy Ondřeje Lišky se objevili na Modravě v první den blokády, pouze o zviditelnění. „Duha se zaštiťuje ochranou přírody, ale chová se opačně. To, co se na Modravě děje považuji za politický populismus nejhrubšího zrna. Nikdo zde nechrání les, ale kůrovce. Proč? O tom můžeme jen spekulovat,“ řekl Právu Schubert.

Mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Ivana Awwadová informovala v pondělí, že po šetření v oblasti Ptačího potoka z minulého týdne inspekce rozhodla, že nebude zahajovat správní řízení o omezení nebo zákazu kácení v lokalitě.

„ČIŽP však upozorňuje, že je povinností Správy Národního parku a CHKO Šumava, aby dodržela základní ochranné podmínky pro národní parky. Zásahy proti lýkožroutu smrkovému by měla správa provést takovým způsobem, aby nedošlo k poškození půdního krytu a vodního režimu. Kácení a odkorňování napadených smrků by mělo probíhat v kombinaci s loupáním nastojato, přičemž až sto procent dřevní hmoty by mělo být ponecháno na místě,“ uvedla.

Policie řeší podání aktivistů i lesníků

Klatovská policie v pondělí obdržela dvě oznámení, obrátili se na ni aktivisté i správci parku. "Bylo nám oznámeno, že se fyzické osoby protiprávně zdržují v místech, kde je prováděna těžba," řekla policejní mluvčí Dana Ladmanová. Policie zároveň přijala oznámení, že v místě se někdo pokouší o nelegální těžbu.

Aktivisté trvají na tom, že správa parku nemá právo v lokalitě kácet. I když dříve bezzásahové území bylo letos převedeno z první do druhé zásahové zóny, správa parku si prý nevyřídila nutné výjimky na použití intenzivních technologií a na zásah do biotopu zvláště chráněných druhů, tvrdí Vlašín. Případ aktivisté nahlásili policii, která se jím stále zabývá.

Správa parku minulý týden uvedla, že tento týden se musí Na Ztraceném začít s kácením. K poražení je tu označeno asi 3000 stromů. Jinak se z nich začne brzo masivně šířit kůrovec do okolních lesů. Ohrožené jsou například lesy patřící Kašperským Horám, tvrdí správci parku i zástupci města.