V kuloárech se spekuluje o variantě, že by se z klubu ČSSD mohla vydělit skupina poslanců kolem expředsedy soc. dem. Paroubka, která by svou podporou vládě nahradila Věci veřejné. Máte takové indicie?

Myslím si, že navzdory všem spekulacím, vlastně jediná politická strana, která se začala drolit v Poslanecké sněmovně, jsou právě VV. Ostatní poslanecké kluby, včetně klubu ČSSD, zůstaly pohromadě. A tak, jak znám naše poslance, můžeme mít různé názory na různé aspekty veřejné politiky, ale shodneme se na odporu vůči současné vládě a shodneme se v naprostém nesouhlasu s tím, co tato vláda realizuje v oblasti daní, zdravotnictví nebo důchodů. Nedokážu si představit, že by se kterýkoliv poslanec soc. dem. profiloval na tom, že bude současnou vládu podporovat, zejména v situaci, kdy absolutní většina občanů této země premiéru Nečasovi a jeho koalici nevěří.

Pokud by současný kabinet skončil, jasně jste deklarovali, že se nechcete do případných předčasných voleb podílet na přímém vládnutí. Nebyla by v takové situaci řešením úřednická vláda?

Pokud se podívám na pravděpodobnost předčasných voleb, tak z pohledu soc. dem. říkám, bohužel, že není příliš vysoká v okamžiku, kdy se všechny tři vládní strany nových voleb velmi bojí. Protože si uvědomují, že jejich politika nemá širší sociální podporu, jejich reformy jsou zaměřeny jenom na deset procent nejbohatších. To jim nedává příliš velkou šanci na to, aby v nových volbách, pokud budou v krátkém termínu, uspěly. Je to v tuto chvíli spíše hypotetická otázka, než tedy dojde k nějakému případnému rozkolu ve vládní koalici.

V takové situaci platí, že my bychom uvítali co nejkratší období mezi pádem vlády a novými volbami. Pokud jde o konstelaci této vlády, tak by musela být dohodnuta v rámci dohody o termínu nových voleb. Ale podle mého názoru by to nemělo být nic, co by trvalo příliš dlouhou dobu. V zásadě by to měla být vláda spíše úřednického charakteru. Ale znovu opakuji, nikoliv vláda, která bude mít nějaký dlouhodobý, plnohodnotný mandát. Není možné, aby se politici zbavovali odpovědnosti za demokratická rozhodnutí a přenášeli ji na skupiny úředníků.

Překvapilo vás, že ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) v rámci debat v koalici připustil vyšší zdanění bohatých na časově omezenou dobu?

Musím říci, že to je skutečně příkladný veletoč, protože to byl Miroslav Kalousek, který prosadil ve vládě Mirka Topolánka takzvanou rovnou daň ze superhrubé mzdy, a tím zdevastoval náš daňový systém, zejména pokud jde o jeho schopnost solidarity a pokud jde o jeho schopnost vybírat daně také od lidí s vyššími příjmy.

Kabinet posvětil rozpočet na příští rok s deficitem 105 miliard korun a postupné sjednocení DPH na 17,5 procentech. Vy nechcete pro rozpočet zvednout ruku. Co vám nejvíce vadí?

Rozpočet škrtá na úkor budoucnosti, problémy neřeší, jenom je odsouvá tak, aby je musela řešit příští vláda. Škrty v oblasti školství, bezpečnosti a dopravní infrastruktury nejsou dlouhodobě udržitelné. A zejména nám vadí, že opět redukci deficitu zaplatí střední vrstvy a nízkopříjmové skupiny tím, že se bude zvyšovat DPH.

Vyšší DPH postihne kromě potravin například také knihy a tisk. Neuvažujete, že sazbu u těchto položek, pokud budete vládnout, snížíte?

Je to určitý směr našich úvah. My se domníváme, v případě, že by na to soc. dem. měla po příštích volbách sílu, tak by mohly být dvě sazby DPH, 10 a 20 procent. Uvažujeme o tom, že bychom do té snížené sazby 10 procent zařadili léky, potraviny a knihy.

Váš předchůdce ve funkci Jiří Paroubek se nechal slyšet, že ČSSD je nyní jen ohonem komety, jejíž jádro tvoří odbory. Považujete to za oprávněnou výtku, přijdete si jako velitel ohonu komety?

Vždycky vztah mezi soc. dem. a odbory bude atraktivní a bude předmětem veřejného zájmu. My jako soc. dem. sdílíme s odbory řadu hodnot, nicméně každý hrajeme ve společnosti jinou roli. Odbory nebudou a nemohou hrát roli politické strany a soc. dem. strana nebude a nemůže nahrazovat roli odborů. Myslím si, že komunikace mezi soc. dem. a odborovými svazy je nyní velmi přátelská, velmi praktická. My se vzájemně podporujeme, protože sdílíme kritická stanoviska vůči nespravedlivým vládním reformám.

A vedeme s obory debatu nejen o tom, jak těmto reformám čelit, ale také už vedeme debatu o tom, jak tyto reformy napravit a opravit v situaci, kdy soc. dem. případně získá důvěru občanů a vyhraje příští volby. Současně si myslím, že roli odborů určitě neprospívá, pokud by byly nějak výrazně spojovány pouze s jednou politickou stranou. To by mohlo podlomit jejich autoritu, protože koneckonců členy odborů jsou voliči různých politických stran. Soc. dem. nemá ambici mít jakýsi monopol na vztahy s odbory.