Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě dluží lidé na poplatcích 2,4 miliónu. S hromadou neuhrazených poplatků hlavně za hospitalizaci, v menší míře za ambulance a pohotovost, se potýká i osm krajských nemocnic. Těm pacienti dluží přes 7,3 miliónů korun.

Největší pohledávky eviduje Nemocnice Karviná-Ráj, kde se jedná o 1,675 miliónu, Nemocnice Havířov (1,49 miliónu), Nemocnice Třinec (1,154 miliónu) a Slezská nemocnice v Opavě, kde suma neuhrazených poplatků překročila na konci června milión.

Většina nemocnic patřících Moravskoslezskému kraji vymáhá dlužné poplatky sama. „Protože však úspěšnost a rychlost takového vymáhání není zcela ideální, připravujeme aktualizovaný seznam dlužníků, který na základě smlouvy předáme k vymáhání externí firmě,“ prozradila mluvčí karvinské nemocnice Radmila Fleischerová.

Rekordman dluží 27 tisíc

K obdobné praxi už například přistoupily nemocnice v Havířově, Třinci či Opavě. „Předáváme jen poplatky, u kterých je zřejmá vymahatelnost,“ upozornil mluvčí Slezské nemocnice Daniel Svoboda. Upozornil na to, že promlčecí doba pohledávek je tři roky. Nemocnice v Novém Jičíně vymáhá poplatky soudní cestou. „Od chvíle, kdy jsme tak začali činit, se značně zlepšila platební morálka pacientů. Oproti roku 2009 klesl loni počet pohledávek za dlužné poplatky o polovinu,“ oznámil mluvčí nemocnice Miroslav Fajkus.

Velké problémy s pacienty, kteří neplatí regulační poplatky, řeší i městské nemocnice. Té ostravské už dluží 3,346 miliónů korun. „V některých případech dosáhly pohledávky mnohatisícové výše, zejména u opakovaně hospitalizovaných pacientů. Nejvyšší evidovaná hodnota dluhu jednoho pacienta je 27 240 korun,“ sdělil mluvčí Městské nemocnice Ostrava Jiří Maléř s tím, že dluhy vymáhá nemocnice nejprve sama, a to výzvami a upomínkami k úhradě, a až pak se obrací na soukromou firmu.

Městské nemocnici Bohumín dluží lidé na poplatcích 411 tisíc. Letos jí s vymáháním peněz pomáhají úředníci radnice. „Ačkoliv jsme se bránili odprodeji pohledávek, nebudeme mít zřejmě jinou možnost,“ avizovala ekonomická náměstkyně Yvona Placzková. Městská nemocnice Odry eviduje za loňský a letošní rok dluh ve výši 166 tisíc korun.

AGEL si najala advokáty

O řádné hrazení regulačních poplatků „bojují“ i soukromé nemocnice. Skupině AGEL, provozující v kraji Vítkovickou nemocnici, Nemocnice Třinec-Podlesí a Český Těšín, i Podhorskou nemocnici, dluží pacienti za všechny čtyři nemocnice 1,077 miliónů korun.

„Dosud nemocnice zasílaly upomínky. Tento systém se však ukázal jako neefektivní, a tak jsme začali spolupracovat při vymáhání pohledávek s advokátní kanceláří,“ osvětlila mluvčí skupiny AGEL Hana Szotkowská.

Poslední nemocnicí v kraji je Karvinská hornická nemocnice. Ta eviduje pohledávky za neuhrazené poplatky v částce 167 tisíc. „Vzhledem k nízké výši jednotlivých pohledávek a sociálnímu složení dlužníků upomínkujeme sami s nevelkým úspěchem,“ popsal smutnou skutečnost ředitel nemocnice Ivan Stejskal.