„Navrhnu dalšího svědka a doplnění některých listinných materiálů do podkladů, které ministerstvo prozatím shromáždilo,“ prozradil Právu Rampula, který si na prostudování a vyjádření ke spisu ponechal plnou lhůtu pěti pracovních dnů.

Ministerstvo před týdnem ukončilo shromažďování důkazů k březnovému návrhu nejvyššího žalobce Pavla Zemana na Rampulovo odvolání výslechem posledního svědka. Teď bude muset buď na doplňující návrh vrchního žalobce přistoupit a v dokazování pokračovat, nebo jej zamítnout a neprodleně rozhodnout.

První výtka Zemana neobstojí

O budoucnosti pražského vrchního státního zástupce rozhodují ve správním řízení tři úředníci justičního odboru ministerstva spravedlnosti v čele s náměstkem Filipem Melzerem.

Na stole mají osmnáctistránkový návrh Zemana, který člení výhrady k Rampulově práci do tří bloků. První výhrada se týká uzavření údajné mezinárodní smlouvy při jeho loňské dubnové cestě do Kazachstánu.

Podpisem Protokolu o vzájemném porozumění mezi Státním zastupitelstvím v Astaně a VSZ v Praze měl Rampula porušit Ústavu ČR, protože mezinárodní smlouvy smějí sjednávat pouze prezident republiky, vláda anebo ministři.

Do 20 tisíc se nejedná o plýtvání

Tento argument však podle informací Práva možná neobstojí, neboť podle posudku vedoucího katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Vladimíra Týče zmíněný dokument není mezinárodní smlouvou a smluvní strany k ničemu nezavazuje.

Problematicky se jeví i třetí bod, který Rampulovi vyčítá plýtvání penězi z rozpočtu vrchního státního zastupitelství. Vytýká mu loňskou jednodenní prosincovou cestu 19 státních zástupců na návštěvu Generální prokuratury v Mnichově a dubnové setkání žalobců z VSZ a Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, které se konalo ve Svijanech a zahrnovalo i prohlídku tamního pivovaru. Třetím příkladem plýtvání, který návrh uvádí, je tisk nových hlavičkových papírů a vizitek po změně znaku pražského VSZ.

Podle informací Práva však ani v posledním případě nepřesáhly náklady na koncipování znaku a dotisky částku 20 tisíc korun.

Návrh argumentuje kontrolami Vesecké

Hlavním těžištěm argumentů pro Rampulovo odvolání tak zůstávají dohledové prověrky, které na VSZ Praha provádělo Nejvyšší státní zastupitelství v loňském roce ještě pod vedením Renaty Vesecké.

Podle nich měl Rampula zanedbávat své povinnosti při usměrňování postupu jemu podřízených žalobců z 6. odboru VSZ, který má na starost závažné hospodářské a finanční kauzy.

Návrh konkrétně uvádí například kauzu pořízení nadzvukových stíhaček Gripen. Ještě při kontrole z 16. prosince nemělo podle Zemana VSZ podánu žádost o právní pomoc ze strany švédských orgánů činných v trestním řízení. Žalobce k tomu měl přitom zavazovat výslovný pokyn nejvyšší státní zástupkyně už z března loňského roku. Návrh uvádí celkem 28 případů, v nichž mělo docházet liknavostí pražského VSZ k průtahům a nedůslednostem.

Mohu jen uvést, že se nejednalo o bagatelní záležitosti, na něž by nebylo třeba reagovat.Renata Vesecká

Na opakované nedostatky a „systematické selhávání v řídicí kontrolní činnosti“ prý přitom upozorňovalo NSZ při dohledových prověrkách nejméně od října do prosince 2010.
Vesecká na dotaz, zda své loňské výhrady vůči Rampulovi považuje za natolik zásadní, aby vedly k jeho odvolání, odpověděla Právu nejednoznačně.

„Bohužel bez písemných materiálů a bez znalosti toho, zda a jak eventuálně došlo k nápravě vytýkaných závad, se nemohu zodpovědně vyjádřit k tomu, zda mohou být v současné době důvodem pro odvolání vedoucího státního zástupce,“ odpověděla bývalá nejvyšší žalobkyně.

„Mohu jen uvést, že se nejednalo o bagatelní záležitosti, na něž by nebylo třeba reagovat,“ dodala Zemanova předchůdkyně.

Rampula ve svých vyjádřeních označuje celý návrh za tendenční a argumentuje například dvojnásobným zvýšením počtu podaných obžalob proti době před svým nástupem a zkrácením délky přípravného řízení u vyšetřovaných kauz.

„Možná někomu vyhovovalo, když se tu vedly kauzy víc než sedm osm let bez jakéhokoli výsledku,“ uvedl Rampula k návrhu na své odvolání v červnovém rozhovoru pro Právo.

Spekuluje se o nástupci

Podle informací, které s odvoláním na nejmenované zdroje uvádějí některé zpravodajské servery, už před ukončením správního řízení hledá ministerstvo spravedlnosti Rampulova nástupce.

Funkce vrchního státního zástupce v Praze měla být údajně nabídnuta okresní státní zástupkyni Plzně-sever Anně Maříkové. Z Plzně pochází Zeman i ministr Pospíšil, který pro Právo pouze uvedl, že jde o informaci, která má „spekulativní charakter“. Výslovně ji však nepopřel.