KSČM podle expertů ministerstva vnitra nenaplňuje žádný z bodů, které Nejvyšší správní soud v minulosti vyjmenoval jako možné důvody pro zrušení politické strany. Právní experti nenalezli důkazy, že by strana aktivně spolupracovala se sdruženími, která prosazují komunistickou ideologii agresivněji, demokracii prý neohrožuje.

Přesto výroky představitelů KSČM budí rozruch. Například podle poslankyně KSČM Marty Semelové by si místo příslušníků protikomunistického odboje uznání a ocenění zasloužili spíše pohraničníci bránící komunistické hranice. „Předložený návrh zákona o třetím odboji je paskvil. Zcela pomíjí všechny mezinárodní a historické souvislosti, umožňuje ocenění vrahů a násilníků, uráží normální poctivé lidi, kteří zde žili a pracovali,“ prohlásila v červnu.

"Nemravná a neslušná Semelová KSČM nereprezentuje"

Analytici vnitra její výroky označili za „nepochybně značně nemravné, ve společnosti nepřijatelné a hrubě neslušné“. Upozornili ale, že poslankyně není ve vedení ani ve stínové vládě KSČM, a proto nejde o oficiální rétoriku strany.

„Je nutné brát v úvahu, že strana již dvacet let funguje v rámci demokratického právního státu a zatím nic nenaznačuje, že by se s chováním KSČM společnost nedokázala vyrovnat v rámci demokratických voleb,“ stojí v dokumentu, který vzala vláda ve středu na vědomí.

Pro možné zrušení podle něj nehovoří ani rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. Plyne z nich totiž, že soudy jsou po skončení studené války tolerantnější vůči komunistické ideologii než k ideologii nacistické.

Někteří politici vládních stran však už před jednáním kabinetu dávali najevo, že se stanoviskem právníků vnitra nebudou řídit.