Sněmovna návrh před časem schválila těsnou většinou a své výhrady vůči němu vyjádřila i vláda. Návrh se tak vrátí k poslancům. Sněmovna bude moci zamítavé stanovisko horní komory přehlasovat, pokud pro návrh zvedne ruku 101 poslanců.

Soudy by podle novely ukládaly střídavou péči, když jsou oba rodiče k výchově dítěte způsobilí, mají o ni zájem a byla by i v zájmu dítěte. Podle současné právní úpravy soudy za takových podmínek ve prospěch střídavé péče rozhodnout mohou. Novela také uvádí, že dohodnou-li se rodiče na střídavé péči, soud úmluvu schválí, pokud to bude v zájmu dítěte.

Senátoři namítali, že nynější právní úprava je dostatečná. Navíc by ji ještě měla vylepšit novela občanského zákoníku.

Odmítnutý zákon se zabývá situacemi, kdy muž váhá, zda je otcem dítěte. Lhůta k popření otcovství by se podle návrhu měla změnit ze současného půl roku od narození dítěte na půl roku od chvíle, kdy muž nabude podezření, že otcem ve skutečnosti není - nejvýše však do tří let od narození dítěte.

Tato úprava by se měla vztahovat pouze na děti narozené v manželství. Je reakcí na verdikt Ústavního soudu. Ten nynější zákon zrušil s platností od konce roku. Proti těmto změnám neměl Senát námitky.