Kocourek zmínil, že současný stav, kdy 80 procent absolventů bakalářského programu pokračuje v magisterském cyklu, je neúnosný. Podle jeho slov by alespoň v rámci státní správy měl být bakalářský titul brán jako plnohodnotné vysokoškolské vzdělání. Bakalářské obory by se zároveň měly zaměřit na praktické dovednosti a uplatnění absolventů.

Strategie vycházející z doporučení poradní Národní ekonomické rady vlády (NERV) rovněž počítá s tím, že stát bude předvídat budoucí poptávky a podle toho bude směřovat investice a podporu do jednotlivých odvětví. Vznikne i jednotná databáze výzkumných ústavů.

Premiér Petr Nečas (ODS) s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kocourkem (ODS)

Premiér Petr Nečas (ODS) s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kocourkem (ODS)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Klíčový dokument

Premiér Petr Nečas (ODS) zopakoval vznik tzv. finanční ústavy, která zaváže vlády k rozpočtové odpovědnosti. Na ni budou dohlížet poslanci, které bude v případě opakovaného nepřijetí zprávy o rozpočtové strategii muset kabinet žádat o vyslovení důvěry.

"Ústavní zákon bude jasně definovat rozpočtovou odpovědnost a zaváže každou vládu k zodpovědné politice, která neohrozí stabilitu veřejných financí," uvedl premiér.

Zpřehlednit by se měla i legislativa, která je dlouhodobě "zaplevelena" rozličnými přílepky k zákonům. Podle Nečase by měl každý pozměňovací návrh do budoucna obsahovat i rozpočtové dopady a odůvodnění své legitimity.

Kabinet rovněž chce zlepšit i pracovní postavení žen, které se po mateřské dovolené vracejí do zaměstnání. Podporu získají jak firemní školky, tak vzájemná rodičovská výpomoc.

Strategie počítající s 200 opatřeními a 43 projekty bude stát na třech základních postulátech, kterými jsou efektivní instituce, kvalitní infrastruktura a ekonomika poháněná inovacemi. Kabinet koncepci projedná v srpnu. Nečas ji označil za "klíčový dokument".