„Pan ministr tak učinil na základě šetření odboru dohledu ministerstva spravedlnosti v souvislosti s vyřizováním stížnosti podané otcem povinného,“ řekla v úterý Právu mluvčí rezortu Tereza Palečková.

Soudní exekutorka se měla kárně provinit tím, že prostřednictvím svého zaměstnance a svého vykonavatele dělala soupis a zajištění movitých věcí povinného v rozporu s ustanovením exekučního řádu, občanského soudního řádu a Listiny základních práv a svobod. „Exekutorka zároveň nepostupovala dostatečně pravdivě, pečlivě, svědomitě a poctivě, jak jí ukládají Pravidla profesionální etiky a pravidel soutěže soudních exekutorů přijatých usnesením Sněmu Exekutorské komory ČR,“ pokračovala Palečková.

Pospíšil navrhl pokutu

Wolfová se ale o živobytí bát nemusí. Pospíšil pro ni nežádá nejpřísnější trest, kterým je odvolání z funkce. „Navrhl, aby ji soud uložil jako kárné opatření pokutu,“ upřesnila Palečková.

Podle Petry Lavické z Nejvyššího správního soudu zatím nebylo veřejné jednání kárné žaloby vyhlášené. „Příslušný soud už ale provedl některé úkony řízení,“ doplnila Lavická.

Sama Wolfová se ke kauze vyjádřila jen přes svoji asistentku. „Doktorka Wolfová postupuje ve všech případech v souladu se zákonem, tedy i v této konkrétní kauze, o které bohužel mluvit nemůže z důvodu povinnosti mlčenlivosti,“ uvedla.

Wolfová byla jmenována soudním exekutorem s celostátní působností v roce 2001. Její úřad čítá 43 zaměstnanců. Od roku 2007 je členkou legislativní rady vlády. Na plzeňských právech jako odborná asistentka vyučuje exekuční a pracovní právo.