Aleně Kubáčové (66) prominul Klaus zbytek trestu odnětí svobody a peněžitý trest uložené za podvod, padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů. Žena byla loni v březnu odsouzena spolu s dalšími pěti lidmi k sedmiletému vězení.

Alena Kubáčová u Vrchního soudu v Olomouci

Alena Kubáčová u Vrchního soudu v Olomouci

FOTO: Petr Marek, Právo

"Přihlédl k vyššímu věku jmenované, jejímu dosavadnímu řádnému a společnosti prospěšnému životu a současnému špatnému psychickému stavu. Jmenovaná část trestu již vykonala a v minulosti nebyla trestána," uvedl Ochvat v odůvodnění s tím, že žena se musí v následujících pěti letech chovat bezúhonně.

Ve třech případech hlava státu prominula tresty udělené za zanedbání povinné výživy. Několika dalším lidem pak Klaus prominul tresty či jejich části udělené za podvody či drobnější delikty.

Důvody udělení milostí byly podobně jako v minulosti vesměs humanitární - někteří omilostnění jsou vyššího věku, jiní pečují o nezletilé potomky, či mají zdravotní problémy.

"Pavlu Formánkovi přeměnil trest odnětí svobody v trvání 127 dnů uložený za zanedbání povinné výživy zpět na trest obecně prospěšných prací," informoval mluvčí s tím, že muž se snaží dlužné výživné platit a v případě nástupu do vězení by přišel o práci a situace by se opakovala.