Miliónová částka je vyčíslením nákladů, které podle Haška krajům vznikly při zajišťování státních maturit na školách zřizovaných kraji.

„Skutečné náklady škol při maturitách vypočtené kraji totiž činily 44,5 miliónu korun, ale ministerstvo školství poskytlo dotaci pouze 9,7 miliónu korun. Kraje kvantifikovaly například zvýšené výdaje na odměny předsedům maturitních komisí, odměny hodnotitelům písemných prací, cestovné, školení či za spotřební materiál,“ napsal do dopisu Hašek s tím, že kraje od ministerstva očekávají v co nejkratší době doplacení požadované částky.

Státní maturity se připravovaly 14 let, přišly celkem na 680 miliónů korun. Studenti skládali ústní zkoušky, od 30. května pak následovaly jednotné testy a písemky. Ministr školství spojil s jejich zdárným spuštěním své setrvání ve funkci.