Obsáhlou analýzu již ministerstvo odeslalo vládě k projednání, což Právu potvrdil mluvčí Jan Osúch. Mluvčí ministerstva vnitra Pavel Novák konstatoval, že rozhodnutí vlády nelze předjímat, nicméně dle právní analýzy nedávají dostupné podklady příliš šancí k tomu, aby mohla být KSČM zrušena. Analýza se opírá mimo jiné i o předešlé judikáty Nejvyššího správního soudu.

„Jsem šokován, že tento materiál již dostala vláda. I ministr vnitra Jan Kubice, jak jsem někde četl, tvrdí, že materiál není oficiální. Za oficiální ho nepovažuji ani já,“ reagoval předseda regionálního výboru Sněmovny Stanislav Polčák (TOP 09), který byl iniciátorem vypracování analýzy.

„Vycházel jsem z toho, že to je jen jeden z podkladů pro jednání vlády. Budu informovat TOP 09 o tom, že ten materiál je nekompletní. Dám informaci pěti ministrům TOP 09, že by bylo vhodné, aby tento materiál byl vrácen ministerstvu vnitra k dopracování a k doplnění o další podklady, o které se postarají jiné složky,“ řekl Polčák Právu s tím, že jednou ze složek, které by se měly k problematice vyjádřit je mj. i BIS, která mapuje činnost některých stran.

Již v březnu letošního roku potvrdil Právu mluvčí BIS Jan Šubert, že civilní kontrarozvědka se může podílet na získávání informací svědčících o případných protizákonných aktivitách komunistů. „Zpravodajsky se dlouhodobě zabýváme všemi aktivitami, u kterých je podezření, že směřují k destabilizaci a odstranění daného politického systému a ústavního pořádku a podporují rasismus, xenofobii a antisemitismus,“ uvedl Šubert.

Polčák: Materiál je třeba dodělat

Podnětem k vypracování analýzy byly projevy některých komunistických poslanců na únorové schůzi Sněmovny při jednání o zákonu o protikomunistickém odboji, kdy si např. Marta Semelová vysloužila projevy nevole svou obhajobou příslušníků Pohraniční stráže.

Polčák nejen že považuje materiál za nekompletní, ale ani nesouhlasí s jeho obsahem.

„Tady nejde o zákaz, ale o pozastavení její činnosti do doby, než se vzdá svého názvu komunistická,“ uvedl poslanec. Podle něho připravený materiál vychází z jiné konstrukce: „Úředníci na ministerstvu vnitra to trošičku nepochopili,“ domnívá se.

Je stále přesvědčen, že „dokud se tu prezentují projevy typu paní Semelové, tak by bylo vhodné, aby se tato věc skutečně vyřešila, aby si komunisté udělali jasno, že tento název z hlediska demokratického právního řádu ČR nemusí být odpovídající. To musí ale rozhodnout Nejvyšší správní soud, na který by se měla vláda obrátit,“ dodal Polčák.

Jak řekl Právu šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik, analýza nemohla jinak dopadnout.

„Žádný z našich materiálů ani žádný z našich programových bodů nezakládají ani stín podezření, že bychom byli stranou nedemokratickou, že bychom ohrožovali demokracii a parlamentní řád v této republice,“ prohlásil.

KSČM nic měnit nebude

Poslanecký klub i orgány strany se již situací vzniklou během jednání Sněmovny zabývaly, nicméně nedospěly k rozhodnutí, že by se něco na práci KSČM mělo změnit.

„Já nevím, jestli mám vůbec právo někomu nařizovat, jakým způsobem se má projevovat, protože každý, kdo ctí ústavu, tak nic takového nemůže činit. Tím by se dostal do rozporu se svobodou slova a s právem vyjádřit svůj názor,“ je přesvědčen Kováčik, podle něhož je odpovědností každého poslance, jak vyjadřuje své názory, je na něm zvážit, zda svou stranu poškozuje či pomáhá.

„Může se mi něco méně líbit nebo nelíbit, to je tak vše, co s tím mohu dělat, protože nebudu porušovat zákon, kterým bych sahal demokraticky zvoleným zástupcům na svobodu jejich slova,“ dodal.

Není to první pokus zasáhnout proti KSČM. Vláda měla již jednou na stole podnět k pozastavení činnosti komunistické strany. Byl výsledkem práce senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM, kterou vedl senátor Jaromír Štětina (TOP 09). Komise na podzim 2008 podložila svůj návrh 76 indiciemi, jak KSČM porušuje Ústavu ČR. Senátoři závěrečnou zprávu poslali Topolánkově vládě. Ta se k jejímu projednání nedostala a návrh na pozastavení činnosti NSS neposlala. Neprojednala ji ani Fischerova vláda a podnět byl stažen.