"Jde o rozsáhlou, již dvacátou šestou novelu zákona o ochraně ovzduší, která opětovně a zcela určitě ne naposledy řeší hospodářský i environmentální dopad přimíchávání biosložky do pohonných hmot," konstatoval Klaus a připojil rovněž své četné výtky.

"Je známo, že jsem kritikem celého tohoto projektu. Obávám se, že další a další regulace Evropské unie, které jsme nuceni přejímat do našeho právního řádu, představují jen opětovnou chybnou reakci na původní chybné rozhodnutí," dodala hlava státu s tím, že namísto diskuse o dopadech a výhodách přidávání biopaliv se jen slepě podřizujeme direktivám.

Zamysleme se nad riziky, nabádá Klaus

"Negativní finanční dopady mají postihnout podle předkladatele především podnikatele v dopravě, ale i občany jako soukromé osoby," dodal prezident a připomněl, že administrativní zajištění bude mít negativní dopady na státní rozpočet.

Klaus vyzval k diskusi o tom, "co projekt povinného přimíchávání tzv. biosložek do paliv skutečně přináší nejen zemědělcům, ale i státu, občanům a ochraně české krajiny".

"Zatím používání biopaliv stále jen rozšiřujeme, aniž bychom se hlouběji zabývali riziky s tím spojenými, mimo jiné i pro zdraví člověka," uzavřel Klaus s tím, že normu ponechá bez podpisu. I přesto vstoupí v platnost.

Podobně odmítl Klaus podepsat "malou důchodovou reformu", neboť se neztotožňuje s názorem, že výše důchodu má být odvislá od příjmů, což ve svém rozhodnutí akcentoval Ústavní soud. [celá zpráva]