Celníci nově získají například právo odebrat prodejci či přepravci zboží, u něhož je podezření na porušení práv duševního vlastnictví, i když nebude dobrovolně vydáno.

Protokol o vydání nebo odnětí zadrženého zboží, v němž se uvede jeho množství a popis, budou muset nově ze zákona podepsat "dva celníci a osoba, která zboží vydala, nebo jíž bylo odňato".

Celní úřady budou moci výslovně zabrat také padělky a napodobeniny značkového zboží v případech, že se jejich vlastníka nepodaří zjistit. V tomto případě se zničení takového zboží provede na náklady držitele práv duševního vlastnictví. Mezi duševní vlastnictví patří například patenty na vynálezy, průmyslové vzory nebo ochranné známky.

Novelu poslancům vrátil Senát s pozměňovacím návrhem a Sněmovna na jeho návrh přistoupila. Senát navrhl, aby byla více provázána se zákony o obchodní inspekci a ochraně spotřebitele.

Novela měla původně platit od 1. července, proto senátoři navrhli posunout její účinnost. Nově má nastat prvním dnem kalendářního měsíce po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů.