Nové opatření má ztížit možnost únosů dětí do ciziny nebo obchodu s dětmi. Vychází ze zásady "jedna osoba - jeden pas", podle níž každý musí mít pro cestu do zahraničí svůj vlastní doklad.

Dětem do patnácti let se pasy vydávají s platností na pět let. Zákon ale také stanoví, že cestovní doklad je neplatný, pokud jeho držitel podstatně změnil svou podobu. Fotografie v pasu musí odpovídat jeho současné podobě.

Otázka je, jak často kvůli tomu budou muset rodiče dětem pas měnit. Z dřívějších vyjádření zástupců ministerstva vnitra vyplynulo, že u nejmenších dětí budou muset rodiče nový pas vyřizovat zřejmě každý rok.