„Celkem bylo zrušeno dvanáct protiprávně vydaných diplomů. Z toho v jednom případě šlo o titul bakalář, v sedmi případech o titul magistr, ve třech případech o titul JUDr. a v jednom případě o titul PhD.,“ sdělila rektorka.

Právní expert univerzity František Korbel původně sdělil, že o tituly přijde 14 nebo 15 lidí. [celá zpráva]

Titul JUDr. byl zrušen těm absolventům, kteří zároveň přišli o magisterský diplom.

„Diplom se podařilo zrušit pouze v jednoznačných případech,“ dodala Mauritzová.