Termín, který si škola dala pro uzavření celé agendy kolem pochybných studií některých absolventů, vypršel 30. června.

„Diplom bude zrušen čtrnácti nebo patnácti lidem, v jednom případě to ještě upřesňujeme,“ řekl Právu ve čtvrtek právní expert univerzity František Korbel. Až na dvě výjimky se jedná o magistry, z nichž někteří přijdou i o titul JUDr. Jeden postižený je, či spíše býval, držitelem diplomu PhD a v jediném případě se jedná o bakaláře.

O tom, že je jím právě Hosman, svědčí i to, že s ním škola zahájila správní řízení. „Proti tomu jsme se odvolali. A nevylučuji soudní proces – žijeme v právním státě,“ uvedl Hosman, který v roce 2002 z větší části opsal bakalářskou práci z o rok staršího díla svého kolegy.

„Přiznáváme, že ta práce je špatná, hlavní základ má v jednom zdroji, v jiné bakalářské práci, kterou takřka otrocky převzal,“ řekl Právu už dříve Hosmanův právník Radek Ondruš. Zároveň však dodal, že nemůže jít v právním slova smyslu o plagiát. Hosman po odhalení zmíněných skutečností v roce 2009 rezignoval na funkci velitele městské policie, u plzeňských strážníků ale zůstal – dnes se stará o jejich vzdělávání.

Rychlostudenti

Hosmanův případ se skandálům na právech vymyká – v naprosté většině ostatních případů se totiž jedná o takzvané rychlostudenty, kteří pětiletý magisterský obor zvládli často jen za pár měsíců, chyběly jim zkoušky či zápočty a velmi dobře museli vědět, že titul získávají nepoctivou cestou.

Jména univerzita tají, Právo a další média zatím zjistila prvních sedm hříšníků: měli by jimi být Monika Mrázková a Michal Mrázek, děti zavražděného kontroverzního podnikatele Františka Mrázka, Jan Harangozzo, který figuruje v kauze podvodných konkurzů kolem soudce Jiřího Berky, podnikatelé Ladislav Cirhan a Petr Matuška, šéf Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl a Barbora Havlová.

Například Mrázková studovala magisterský obor pouhý rok a devět měsíců. Chyběla jí řada zápočtů, u některých panují pochybnosti o jejich pravosti. Státnice dělala v den, kdy oficiální zkušební komise neměla zasedat.

„O žádné žalobě zatím nevíme,“ sdělil Korbel. „Proti rozhodnutí o zrušení diplomu přišlo jedno odvolání, které jsme postoupili ministerstvu školství. Podle našeho názoru odvolání v těchto případech možné není,“ doplnil Korbel.

Pokračování příště?

Kauza sice měla skončit, není ale vyloučené pokračování – ještě není uzavřena otázka rigorózních prací, u nichž prověrka speciálním protiplagiátorským programem ukázala významnou shodu s jiným materiály. V pěti případech byla více než padesátiprocentní.

Skandály na plzeňských právech vypluly naplno na povrch v září 2009. Následně odstoupilo vedení fakulty a podezřelá studia začala prověřovat rektorská komise. Prošetřila stovky případů, jen přehled rychlostudentů dodaný ministerstvu školství obsahoval jména 550 absolventů magisterských a 283 bakalářských studijních programů z let 1994 až 2009.