Výbor se na svém jednání dohodl, že požádá policii o spis, aby se s ním mohli členové výbor seznámit. „Předběžně jsme jednali s policií o tom, zda nám tento spis poskytne, nemáme na to zákonný nárok, je to na vůli policie. Do konce týdne by nám mohla policie spis poskytnout,“ prohlásil Tejc.

Bývalý výkonný místopředseda Věcí veřejných Jaroslav Škárka

Jaroslav Škárka

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Podle něho bude na jeho prostudování velmi malý prostor. Aby se zabránilo jeho kopírování či fotografování přijal výbor „bezpečnostní“ opatření.

„Nahlédnout budou moci poslanci jen na sekretariátu výboru, nebudou u toho sami, vždy to bude za přítomnosti některého ze zaměstnanců výboru,“ přiblížil Tejc novinářům. Jak doplnil, nepředpokládá, že by se někdo z poslanců pokoušel spis ofotografovat mobilním telefonem.

Definitivní rozhodnutí, kdy bude Sněmovna o zbavení imunity obou poslanců hlasovat, musí vydat organizační výbor. Tejc proto bude hovořit s předsedkyní Sněmovny Miroslavou Němcovou (ODS) o případném zařazení hlasování na program některé z následujících schůzí.

Vodítkem k tomu bude stanovisko legislativního odboru Sněmovny. Podle Tejce se lze opřít i o předchozí rozhodnutí, kdy hlasování o zbavení imunity vždy poslanci dělali na řádné schůzi.

„Předpokládám, že se rozhodovat bude i v tomto případě na řádné schůzi,“ prohlásil. Jak dodal, mandátový a imunitní výbor nechce brzdit rozhodnutí a proto bude jednat tak, jako by měl vydat doporučení již 12. července.  Na tento den, tedy ještě před zahájením mimořádné schůze proto pozve oba poslance, Bártu i Škárku. „Je třeba si uvědomit, že v té době ještě nebudeme všichni mít spis prostudovaný, možná zde nebudou přítomni ani oba poslanci, ani jejich právní zástupci,“ uvedl.