Pryč míří mimo jiné tři profesoři a dva docenti. Jánošíková ale připomněla, že na škole i tak zůstane přes sto akademických pracovníků. Fakulta už vypsala druhé kolo výběrových řízení na obsazení uprázdněných míst, uzávěrka přihlášek je v polovině července. V prvém kole se přihlásilo osm lidí.

„Věříme, že do počátku nového akademického roku budeme moci garantovat zabezpečení všech oborů,“ uvedla Jánošíková.

Především kvůli špatné personální situaci akreditační komise minulý týden doporučila ministerstvu školství odejmout fakultě akreditaci k doktorskému studijnímu programu. Škole hrozí i to, že už nebude moci přijímat nové studenty na svůj hlavní magisterský obor, ani konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul JUDr.

Pět ze šesti studentských zástupců v akademickém senátu proto požadovalo, aby děkan fakulty Květoslav Růžička vyvodil osobní zodpovědnost.

„Vedení neudělalo všechno pro to, aby akademické pracovníky udrželo,“ řekl člen studentské kurie František Vinopal. Všech jedenáct přítomných senátorů z řad učitelů ale zmíněný požadavek zamítlo. Děkan se kvůli nemoci jednání nezúčastnil.