Vyplývá to z výroční zprávy o činnosti státního zastupitelství za loňský rok, kterou aktuálně zveřejnilo na svém webu Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). A dokonce i autoři zprávy se nad chabým výsledkem protikorupční strategie pozastavují.

Objasňování, a zejména odhalování korupce mají i přes objektivní náročnost značné rezervy. Zpráva NSZ

„Korupce je obecně skloňovaným společenským fenoménem, podle statistických údajů státního zastupitelství však spíše stagnuje," konstatuje zpráva.

"Pokud jsou úvahy o vysoké míře latence tohoto jevu reálné (obecně jim není důvodu nevěřit), pak nelze tato statistická data interpretovat jinak, než že se společnosti dosud nepodařilo najít žádný efektivní (ani trestněprávní) nástroj pro boj proti korupci,“ uvádí se dále v textu.

Mizerné výsledky

Výsledky policie a žalobců jsou v tomto ohledu skutečně tristní. Pouze Městské státní zastupitelství v Praze poukázalo na zvýšení počtu řešených případů korupce, přičemž celkem 70 prověřovaných pachatelů představuje nárůst o 18 potenciálních korupčníků proti roku 2009.

V Brně loni pohnali žalobci před soud například bývalého zástupce ředitele věznice, který bral úplatky od vězňů za pohodlnější pobyt ve vězení, za což si vysloužil 3,5letý trest a peněžitý trest ve výši 200 tisíc korun. Dalším brněnským „úlovkem“ se stala lékařka, která za úplatu předepisovala pacientům léky od spřátelené farmaceutické firmy, a starosta městské části, který s komplicem za miliónový úplatek uhrabával investorům cestičku k výstavbě administrativního centra ve městě.

Do fáze obžaloby dovedli státní zástupci ve Frýdku-Místku také případ úplatného referenta odboru dopravy na místním magistrátu, který za peníze žehlil řidičům jejich přestupky.

Jak je ze zprávy patrné, do úspěšného konce se nepodařilo dovést žádný korupční případ, který by zasahoval do špiček politiky nebo veřejné správy.

„V každém případě se lze důvodně domnívat, že objasňování, a zejména odhalování tohoto druhu kriminality má i přes objektivní náročnost značné rezervy,“ přiznává zpráva NSZ.

Řešením mají být specialist

„Nabízí se proto úvaha, zda by zvýšení efektivity objasňování nepřineslo zřízení specializovaných útvarů policie a státního zastupitelství zaměřených výhradně na tuto oblast trestné činnosti,“ uvádí dále zpráva.

Právě zřízení speciální protikorupční prokuratury uváděl v lednu těsně po svém nástupu do funkce nový nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman coby klíčový bod svého programu a podporu mu vyjádřil i ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

„Otázka speciálního protikorupčního útvaru je součástí věcného záměru novely zákona o státním zastupitelství, o kterém probíhá diskuse v rámci soustavy státního zastupitelství. Zatím lze říci, že by se jednalo o útvar centralizovaný, který by spadal pod Nejvyšší státní zastupitelství,“ prozradila Právu o přípravě projektu mluvčí NSZ Helena Markusová.