Norma měla městům umožnit vymezení zón, do nichž nebudou moci zajíždět vozy, které nesplňují konkrétní emisní limity. S návrhem přišla skupina moravskoslezských poslanců, podpořil ho ale i ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS).

"Zákon zvyšuje míru regulace podnikání tím, že umožňuje vládě nařídit omezení výroby firmy bez ohledu na to, zda konkrétní firma emisní limity plní či nikoli. Zákon dává obcím právo udělovat výjimky povolující vjezd do nízkoemisních zón a výjimky z územních emisních stropů. Oba typy výjimek vytvářejí prostor pro korupci a voluntarismus," uvedl mimo jiné prezident v odůvodnění svého rozhodnutí.

Vím dobře, že kritizovat zákony s tímto tématem je velmi nevděčné, neboť kritik riskuje nařčení, že mu na zdravém ovzduší nezáleží, ale přesto to musím udělat," dodal Klaus.

Prezidentovi vadí i to, že zákon umožňuje v různých lokalitách stanovit různé podmínky pro podnikání. Připomněl, že tyto disproporce mohou vést k arbitrážím.

Klause zaujalo i to, že Senát Sněmovně zákon, který je poslaneckou iniciativou, vrátil a připomínky k němu měla i vláda. Připomněl však, že kabinet připravuje vlastní úpravu a doporučil počkat na její schválení.