Podmínkou je, aby byli způsobilí dítě vychovávat a střídavá péče byla i v zájmu potomků.

Podle některých kritiků je střídavá péče nyní příliš upřednostňována. Například podle vlády, která se k novele stavěla zdrženlivě, by stále mělo mít vliv slovo dítěte, které vyjádří, se kterým z rodičů chce žít.

Jiní poukazovali, že pro dítě není prospěšné, když se musí neustále stěhovat.

Autor novely Pavel Staněk (ODS) však před hlasováním zdůraznil, že soudy obvykle svěřují děti matce a nemusí toto rozhodnutí ničím odůvodnit. "Dítě není majetek ani jednoho rodiče," prohlásil Staněk.

Střídavá péče znamená, že dítě žije část roku u matky a část u otce. Jak často se intervaly mění, záleží na domluvě.

Druhá část novely se týká popření otcovství. Lhůta k popření otcovství se změní ze současného půl roku od narození dítěte na půl roku od chvíle, kdy muž nabude podezření, že otcem ve skutečnosti není - nejvýše však do tří let od narození dítěte. Tato úprava by se měla vztahovat pouze na děti narozené v manželství.