Dvořáková uvádí několik příčin, jež dle jejího názoru svědčí o politickém rozkladu země. "Mezi ty řadí například nefunkční, byť silnou a ideologicky nepolarizovanou vládu, zájmové skupiny využívající politických stran k prosazování svých cílů, nekoncepčnost jednotlivých ministerstev, popírání principů právního státu či nedostatek kvalitních a odpovědných úředníků," uvádí průzkum. S tímto názorem se ztotožňují více než tři čtvrtiny dotázaných.

Lidé se zároveň domnívají, že premiér Petr Nečas (ODS) "není schopný a kompetentní". Názor zastává 71,1 procenta lidí.

Nejvíce lidí (71,7 procenta) by vyměnilo ministra obrany Alexandra Vondru (ODS). Veřejnost by dle průzkumu uvítala i odchod ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09), pro jehož výměnu se vyslovilo 69,9 procenta lidí. Více než 60 procent respondentů rovněž souhlasí s výměnou ministra školství Josefa Dobeše (VV), práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) a zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09).

O mnoho lépe nedopadli ani další ministři. Krom tří v úvodu zmiňovaných i pro ně platí, že více lidí by si přálo jejich odchod z vlády nežli setrvání.

Ministra zahraničí Karla Schwarzenberga (TOP 09) si přeje ve funkci zachovat 48,9 procenta respondentů, jeho odchod by uvítalo pouze 44,8 procenta. Šéfa resortu spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) by podrželo 46,5 procenta a ministra vnitra Jana Kubiceho (41,8 procenta).

Většina veřejnosti (56 procent) se zároveň nedomnívá, že by personální obměna mohla vládě pomoci k vnitřní jednotě a realizaci reforem.