Nejčastěji se proti rozdělení péče na standardní a placenou nadstandardní staví lidé nad 60 let (63 procent) a lidé bez maturitního vzdělání (59 procent). Změnu systému by naopak nejvíce podpořili lidé v produktivním věku v kategorii od 30 do 44 let (54 procent) a lidé s vysokoškolským vzděláním (54 procent).

„Lidé by měli vědět, že rozdělením zdravotní péče na standardní - hrazenou ze zdravotního pojištění a nadstandardní - placenou pacientem, nedojde ke zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče. V možnosti připlatit si za lepší péči vidíme naopak přínosy pro občany. Zdravotnická zařízení budou nucena si konkurovat, kromě jiného zvyšováním kvality, a celkově se celé zdravotnictví stane postupně více transparentní,“ vysvětluje za Zdravotní pojišťovnu Metal-Aliance její generální ředitel Vladimír Kothera.

Tři čtvrtiny lidí by si zaplatily lepší kloub

S tématem hrazení nadstandardní péče je spojeno i zdravotní připojištění. V budoucnu by mělo zájem si jej sjednat celkem 41 procent lidí. Velký zájem o něj projevili mladší lidé ve věku do 29 let, z nichž by si ho platilo 57 procent. Naopak u lidí starších 60 let o placení připojištění projevilo zájem pouze 24 procent respondentů.

Nejvíc jsou lidé ochotni si připlatit na kvalitnější umělý kloub - 78 procent respondentů. Více než 60 procent populace by příplatkem či pojištěním hradilo i šetrnější operaci křečových žil nebo hemoroidů, oční čočky a kvalitnější zubní výplň. Necelých 60 procent respondentů by si připlatilo také za lázeňskou péči.