"Sexuálním obtěžováním se rozumí jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé," říká se mimo jiné v novele zákoníku práce.

Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach prohlásil, že česká úprava tak bude běžná i v kontextu obdobných norem v Evropě. Nelze to podle něj zaměňovat za situaci v USA. Kritici míní, že Spojené státy přistupují k otázce sexuálního harašení přepjatě a za obtěžování tam někdy považují i počínání, které by v jiných zemích lidé vnímali jako pozornost k ženě.

Novela však přináší i řadu konkrétních změn, významných pro běžný pracovní vztah. Značně omezuje například takzvané řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Napříště už by mělo být možné takovou smlouvu uzavřít nebo opakovaně prodlužovat maximálně dva roky. Pak se pracovní vztah přemění na trvalý, uzavřený na dobu neurčitou.

Dalším z přijatých opatření zákona je, že ruší zlaté padáky pro odvolané vedoucí pracovníky a zpřesňuje ustanovení o tzv. konkurenční doložce, což je opatření, které chrání zaměstnavatele před tím, aby jeho bývalý zaměstnanec pomohl svými znalostmi konkurenci. V zákoníku se říká, že takový zaměstnanec by neměl - nejvýše po dobu jednoho roku - začít pracovat u konkurence. Zato by měl každý měsíc dostávat odškodnění. Jeho výši by si se zaměstnavatelem dohodl. Kompenzace by však nesměla být nižší než jeho průměrný měsíční výdělek.