Po vyloučení z řad ČSSD na okresní stranické konferenci v Chomutově Dimun opakovaně argumentoval právě tím, že nebyl pozván. „Opět mě raději nepozvali,“ napsal například na svém facebooku. Chomutovská soc. dem. ale Dimunovi pozvánku zaslala, a to dokonce doporučeně.

„Na základě usnesení OVV ČSSD Chomutov ze dne 29. 3. 2011 vás zveme na jednání Okresní konference ČSSD Chomutov, konané dne 2. června 2011 ve Středisku knihovnických a kulturních služeb Chomutov, Palackého 85, 2. patro, od 16.30 hodin. Jedním z bodů programu jednání je návrh na zrušení vašeho členství v ČSSD,“ napsalo Dimunovi vedení chomutovské okresní soc. dem. v doporučeném dopise.

Dimun dopis odmítl převzít

Pozvánka byla odeslána na Dimunovu adresu v Klášterci nad Ohří, kde byl členem místní organizace ČSSD. „Dopis byl z pobočky České pošty v Klášterci nad Ohří přeposlán na žádost pana Petra Dimuna do Prahy, kde si poté dopis odmítl převzít.

Zdůrazňujeme, odmítl převzít,“ uvedly ve středu v tiskovém prohlášení špičky chomutovské okresní ČSSD. To dokazuje i doručenka, kde pošta uvedla, že doporučený dopis nebyl přijat a vrátila ho zpět ČSSD.

V takovém případě je ale doporučený dopis považován za doručený a veškeré následky pak jdou na vrub adresáta, v tomto případě Dimuna. „Je to považováno za doručené.

Kromě toho o okresní konferenci i návrhu na vyloučení věděl od lidí z místní organizace,“ vysvětlil na dotaz Práva místopředseda chomutovské okresní ČSSD Radek Scherfer.