„S ohledem na překvapivý únik informací z FAÚ, které se údajně mají týkat finančních transakcí poslance Babáka v souvislosti s financováním VV, nabídl Michal Babák dočasné pozastavení členství ve straně. Předsednictvo VV to jednomyslně přijalo,“ uvedlo vedení véček.

Předsednictvo zdůraznilo, že se tak stalo na Babákovu žádost, nikoli kvůli porušení stanov či etického kodexu.

„Hon na Babáka musí až do zveřejnění zprávy z forenzního auditu prostě skončit. Účelový únik informací z orgánů státní správy je ještě horší než pokoutné nahrávky jednotlivců. Víc než nechat prověřit veškeré toky peněz k financování strany už udělat nemůžeme,“ uvedl předseda VV Radek John.

Babáka podezírá resort ministra Miroslava Kalouska z toho, že 11,5 miliónu korun, které proteklo přes jeho účty a následně na konta VV, pocházely z trestné činnosti. Babák podle zjištění FAÚ přinesl v posledních dvou letech do banky v hotovosti 7,8 miliónu, z toho 6,5 miliónu korun putovalo k véčkům.

VV si kvůli otazníkům ohledně financování zadaly forenzní audit u společnosti BDO, jehož výsledky by měly být známy do necelých dvou měsíců. „Do té doby se nikdo k jeho průběhu ani předběžným výsledkům nebude vyjadřovat, ani Michal Babák,“ dodal John.