Lídři MSD se nebrání vyloučení Horáčka, který byl odsouzen za podvod, ale se zrušením celé děčínské buňky váhají.

„Předsednictvo MSD v žádném případě neschvaluje ani neobhajuje praktiky pana Horáčka ani jeho jednání v souvislosti s narušováním schůze ČSSDDěčíně,“ uvedli v pondělí v tiskové zprávě šéf MSD Lukáš Kaucký a první místopředseda mládežníků Petr Šelepa. Zároveň se od Horáčkových praktik důrazně distancovali.

„Po předložení důkazů o takovémto hrubém porušení stanov MSD se předsednictvo MSD zavazuje iniciovat v nejbližším možném termínu na Ústřední radě MSD hlasování o vyloučení pana Horáčka a dalších osob, které se na uvedeném jednání podílely,“ slíbili Kaucký a Šelepa.

Přeregistrace klubu

Zároveň ale špičky MSD zpochybnily požadavek na zrušení celé „horáčkovské“ děčínské organizace. „Předsednictvo MSD nepovažuje zrušení klubu za účelné v případě, že jsou v něm sdruženy i osoby, které se chtějí věnovat smysluplné práci a mohou být do budoucna přínosem jak pro MSD, tak i pro partnerskou ČSSD. To se týká i klubu MSD Děčín,“ uvedli.

Řešením má být svolání děčínských Mladých soc. dem. za účasti vedení mládežníků a Ústřední kontrolní komise MSD. Během schůze má být posouzena situace v Děčíně.

„Bude-li to nutné, může ÚKK MSD navrhnout přeregistraci klubu, čímž by mohlo dojít k uklidnění situace a v MSD by tak zůstali jen ti členové, jejichž záměrem není prosazováním vlastních zájmů poškozovat dobré jméno organizace,“ vysvětlili Kaucký se Šelepou.