„Určené jsou zatím groše Karla IV., Václava IV. a groše saských knížat Friedrichů. Nejmladší je z roku 1425,“ uvedl ředitel muzea Karel Velkoborský.

Do zahrady tamní školy se zástupci nýrského muzea spolu s krajským archeologem a detektoristy vydali z podnětu 17 let staré příhody. Desetiletý chlapec tu tehdy na haldě hlíny našel několik mincí. U nikoho z dospělých se ale nedočkal rady ani pomoci, co s nimi, a tak mince schoval.

„Tehdy se pod školou stavěla opěrná zeď a pracovní stroj poklad přesunul na skládku odpadní zeminy, která tu naštěstí po celá léta zůstala,“ uvedl ředitel muzea v Nýrsku.
Výsledek hledání byl zpočátku skromný. Práce ale přinesla ovoce, když asi metr pod zemí narazili na větší množství mincí a střepy nádoby, v níž byly uloženy.

Mince jsou v Západočeském muzeu v Plzni, kde projdou procesem očisty. Jak ale Karel Velkoborský potvrdil, muzejníci z Nýrska mají zájem na tom, aby se po nezbytné údržbě dostaly do sbírek Muzea Královského Hvozdu. Už v září je chtějí vystavit.