Spannuth potvrdil, že exekutoři zabavili stroj na žádost Bombardieru, který se tímto krokem snaží „zajistit vyrovnání v nedořešeném sporu se Škodou Transportation ohledně porušení smlouvy“.

„Pohledávka se vztahuje ke smluvní dohodě o konstrukčních údajích z roku 2002, jež se týkala tendru Českých drah (ČD) na dodání multisystémových lokomotiv. Bombardier několik let usiloval o dosažení přátelského narovnání sporu se společností Škoda Transportation. Dosud však byly všechny snahy o smír neúspěšné,“ dodal zástupce německo-kanadské skupiny.

Lokomotiva je umístěna ve skladišti uschovatele stanoveného soudem. Bombardier nemá možnost přístupu k lokomotivě.Heiner Spannuth

Škoda Transportation bude podle svého mediálního zástupce Romana Bindera protestovat u Evropské komise proti postupu Bombardieru, který pokládá za nekalou soutěž a snahu poškodit konkurenta. Žádá od rakouských úřadů záruky, že se k lokomotivě nedostane jiný výrobce.

„Obáváme se, aby se několikaletý výsledek práce týmu stovek českých techniků nedostal do rukou některého z našich největších konkurentů,“ řekl šéf představenstva a spolumajitel Škody Transportation Tomáš Krsek. „Stodevítka“ splňuje podle něj jako jediný vysokorychlostní stroj nejvyšší standardy TSI pro provoz v Evropě. Je zcela nepřijatelné, aby se k ní některý konkurent mohl dostat ještě předtím, než ji uvedeme na trh, dodal.

Rozhodnutí vedoucí ke konfiskaci bylo podle Spannutha vydáno obchodním soudem ve Vídni. „Nyní je lokomotiva umístěna ve skladišti uschovatele stanoveného soudem. Společnost Bombardier nemá žádnou možnost přístupu k lokomotivě,“ dodal.

Kdo přebral know-how?

Bombardier Transportation je předním světovým výrobcem multisystémových lokomotiv. Od roku 2006 jich v Evropě uvedl do provozu více než 380 a nyní se používají v 16 evropských zemích a mohou kombinovat čtyři různé napěťové soustavy.

Škoda letos finalizuje homologaci technicky unikátní třísystémové lokomotivy 109E, která se díky plánovanému získání osvědčení operability v řadě evropských zemí může podle Bindera stát vážným konkurentem více západních výrobců, mimo jiné i pro firmu Bombardier. „Ta ačkoli srovnatelnou lokomotivu nedodává, napadá škodovku z neoprávněného užití know-how. Proto přišla s velmi nekonvenčním řešením,“ uvedl.

Tak vypadá výhled z kokpitu nové škodovácké lokomotivy Š 109E.

Tak vypadá výhled z kokpitu nové škodovácké lokomotivy Š 109E.

FOTO: Ivan Blažek, Právo

Binder přiznal, že se Škoda s Bombardierem v Rakousku soudí. Ve sporu jde údajně o jednotky miliónů korun, což je zlomek hodnoty lokomotivy. Škoda podávala v roce 2002 přihlášku do tendru na lokomotivy pro ČD, které měly být vyrobené podle licence Bombardieru. Soutěž byla zrušena a smlouva vypovězena. Do nové soutěže ČD se už Škoda hlásila samostatně s vlastním výrobkem. Po kanadském výrobci požadovala vrácení části peněz za licenci, která nebyla naplněna. Bombardier ale podle Bindera žádá úhradu více než dvojnásobku za vypovězení smlouvy. Rakouské soudy dosud nerozhodly.

Stodevítka - díra do světa

Právníci Bombardieru požádali vídeňský soud o vydání předběžného opatření na zadržení lokomotivy pro případ, že by rozhodl v jejich prospěch. Podle škodovky jde o „šikanózní krok, který má zpomalit uvedení lokomotivy na trh, protože je nemožné předpokládat, že by Škoda nedostála případným závazkům, které by vzešly ze sporu“. „Soud dal právníkům Bombardieru do ruky rozhodnutí, díky němuž si sami dvěma exekutory vynutili odstavení lokomotivy při úspěšném testování v Rakousku,“ dodal Binder. Právníci Škody ve Vídni chtějí verdikt soudu zvrátit. Podnik provede všechny právní kroky k tomu, aby mu byla lokomotiva co nejdříve vrácena.

Přerušení homologačních testů může podle škodovky odsunout nasazení stroje do provozu a ohrozit účast Škody v řadě připravovaných zahraničních soutěží. „Stodevítka je naším trumfovým esem pro řadu tendrů v západní Evropě. Dnes je například aktuální připravovaný tendr na dodávku 300 lokomotiv, který chystají německé dráhy. Před týdnem u nás byl tým německých auditorů, kteří prověřovali naše kvalifikační předpoklady pro tento tendr. Auditem jsme prošli úspěšně. Jakékoli zpoždění homologace nás může vážně poškodit,“ dodal Krsek.