Příznivci komunismu položili na hroby s ostatky asi dvacítky zasloužilých funkcionářů včetně prvního dělnického prezidenta Gottwalda a jeho manželky věnec věnovaný pražskou radou KSČM a další kytice.

Grospič pak stručně shrnul vývoj KSČ od založení strany přes vstup do předválečného československého parlamentu, únorovou revoluci v roce 1948 až po transformaci v KSČM. Podle něj myšlenky komunismu nabírají v poslední době na významu s ohledem na hospodářskou krizi, která je dle Grospiče ukázkou selhání kapitalismu. Mimo jiné sdělil shromážděným pamětníkům, že vláda chystá vůči komunistům represe.

Na závěr si komunisté zazpívali Internacionálu a Semelová vyzvala k účasti na protivládní demonstraci.